ກະສິກຳ

ນະຄອນຫຼວງ ສະຫງວນ 70 ພັນກວ່າເຮັກຕາໃນ 7 ເມືອງ ໃຫ້ເປັນດິນກະສິກຳ

  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເຖິງຈະເປັນນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດລາວ ເຊິ່ງມີເຮືອນຊານທີ່ຢູ່ອາໄສ, ສິ່ງກໍ່ສ້າງຕ່າງຢ່າງໜາແໜ້ນກໍ່ຕາມ ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ນະຄອນຫຼວງສາມາດກຸ້ມຕົນເອງດ້ານສະບຽງອາຫານ ຫຼື ໃຫ້ໄດ້ນຳເຂົ້າຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງໜ້ອຍລົງນັ້ນ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງສະຫງວນເຂດດິນກະສິກຳໄວ້ສຳລັບປູກພືດພັນທັນຍາຫານໃຫ້ຫຼາຍ ໂດຍຕອນນີ້ໄດ້ຈົ່ງໄວ້ 70.000 ກວ່າເຮັກຕາສະເພາະໃຊ້ສອຍໃນວຽກງານກະສິກຳ. ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການກຳນົດ, ຈັດສັນແບ່ງເຂດ ແລະ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງຢ່າງລະອຽດ, ແນໃສ່ໃຫ້ມີການປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ ແລະ ...
Read More
ສາເຫດ, ອາການ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນ ພະຍາດອະຫິວາ (ຕາຍຫ່າ) ຂອງສັດປີກ

ສາເຫດ, ອາການ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນ ພະຍາດອະຫິວາ (ຕາຍຫ່າ) ຂອງສັດປີກ

ໂລກອະຫິວາ (ຕາຍຫ່າ) ເປັນໂລກ ທີ່ລະບາດຢູ່ໃນເກືອບທຸກປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ມີອັດຕາການເຈັບເປັນ ແລະ ອັດຕາການຕາຍສູງຂອງສັດປີກ ປະເພດເປັດໄກ່ ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນຈະເອີ້ນວ່າ: ໂລກຫ່າ ຫຼື ຕາຍຫ່າ ເພາະວ່າເຮັດໃຫ້ເປັດ, ໄກ່ຕາຍຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ໂລກດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນໂລກຕິດຕໍ່ຮ້າຍແຮງຂອງສັດປີກທຸກຊະນິດ, ເຊິ່ງໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນຈະມີການລະບາດຮຸນແຮງຫຼາຍທີ່ສຸດ ຫຼື ...
Read More

ໃຜລ້ຽງງົວຄວນຮູ້ ສາເຫດ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂໂລກທ້ອງອືດ

ສໍາລັບຊາວກະສິກອນ ປູກຝັງ ລ້ຽງສັດ ຄວນຮູ້ຈັກໂລກພະຍາດຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນກັນພືດພັນ ສັດລ້ຽງຂອງທ່ານ ພ້ອມວິທີຮັບມື ປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂຢູ່ສະເໝີ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົ້ນທຶນທີ່ທ່ານໄດ້ນຳໃຊ້ຕ້ອງສູນເປົ່າ. ໂດຍສະເພາະສັດລ້ຽງ ໃນແຕ່ລະລະດູການ ມັກຈະມີເຊື້ອພະຍາດເກີດຂຶ້ນກັບຝູງສັດ ຖ້າເຈົ້າຂອງສັດບໍ່ຮູ້ວິທີການລ້ຽງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະບໍ່ສຶກສາຫາຂໍ້ມູນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍ, ມື້ນີ້ຂໍແນະນໍາໃຫ້ຮູ້ ສາເຫດ ແລະ ອາການໂລກທ້ອງອືດຂອງງົວ ທີ່ຊາວກະຊິກອນ ...
Read More

ເທັກນິກ ປູກຜັກຂະແບບງ່າຍໆ ແຕ່ໃຫ້ຍອດດົກຂາຍໄດ້ຕະຫຼອດປີ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານທີ່ຄົນນິຍົມຊື້ມາຮັບປະທານ ທັງນີ້, ຜັກຂະຍັງເປັນພືດທີ່ປູກງ່າຍ ບໍ່ວ່າຈະປູກໄວ້ຮັບປະທານເອງ ຫຼື ປູກໄວ້ຂາຍກໍ່ໄດ້ ເພາະເປັນພືດຜັກທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ ແລະ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ນິຍົມຊື້ກັນຫຼາຍ. ສະນັ້ນ, ມື້ນີ້ເຮົາມີເທັກນິກການປູກຜັກຂະໃຫ້ງາມ ແຖມມີຍອດດົກຂາຍຕະຫຼອດປີ ມາຝາກທ່ານຜູ້ອ່ານ ເຊິ່ງຈະມີແນວໃດໄປອ່ານເລີຍ!! ວິທີປູກ: ໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ສຳລັບການປູກຜັກຂະ ...
Read More

ຮູ້ວິທີປູກຂ່າແບບລົງທຶນເທື່ອດຽວໃຫ້ຜົນຜະລິດຕະຫຼອດປີເກັບຍາວ10 ປີ

ຍຸກນີ້ຊາວຮົ້ວຊາວສວນຕ້ອງລວຍ ຕ້ອງປ່ຽນແນວຄິດຈາກປູກພໍບໍ່ໄດ້ຊື້ກິນມາປູກເພື່ອຂາຍໃຫ້ຄົນອື່ນກິນປູກໃຫ້ເປັນເງິນ ເບື້ອງຕົ້ນອາດຖືເປັນອາຊີບສຳຮອງແຕ່ຖ້າຍາວນານໄປເຈົ້າຂອງມັກຊອກຮູ້ ແລະເອົາຈິງເອົາຈັງອາດກາຍເປັນອາຊີບຫຼັກໄດ້ ສະນັ້ນມື້ນີ້ແອັດຈິ່ງມາເອົາໃຈຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ທີ່ມັກປູກພືດຜັກເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ ພໍດີມີວິທີການປູກຂ່າ ແລະ ບົວລະບັດ ທີ່ລົງທຶນຄັ້ງດຽວ ສາມາດກິນກໍາໄລໄດ້ແບບຍາວໆ ເຖິງ 10 ປີ ມາຝາກກັນ ດັ່ງນີ້: ທໍາອິດເລີຍການກຽມດິນນີ້ສໍາຄັນຫຼາຍ: ຕ້ອງຮູ້ວ່າ ຂ່າ ເປັນພືດທີ່ມັກດິນຊຸ່ມ ...
Read More
ຮຽນເພາະເຫັດນາງຟ້າຈາກເຟືອງງ່າຍໆ 1 ເດືອນກໍໄດ້ກິນເລີຍ

ຮຽນເພາະເຫັດນາງຟ້າຈາກເຟືອງງ່າຍໆ 1 ເດືອນກໍໄດ້ກິນເລີຍ

ເຊື່ອວ່າມີຜູ້ອ່ານຫຼາຍທ່ານຄິດໆຢູ່ໃນໃຈຢາກປູກເຫັດເອງເວລາໄປຊື້ຄືແພງແທ້ ມື້ນີ້ແອັດຈິ່ງຈັດຫາຂໍ້ມູນການປູກເຫັດນາງຟ້າມາຝາກສາ ເພື່ອຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໄດ້ລອງເວົ້າບໍ່ຊ່າງສິ່ງນີ້ອາດເປັນອາຊີບຂອງທ່ານໃນອະນາຄົດໃຜຈະຮູ້!!!! ການປູກເຫັດນາງຟ້າ ວິທີເພາະກ້ອນເຊື້ອຈາກເຟືອງທ່ານກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ແລະ ຫາວັດຖຸດິບໃນການເຮັດກໍງ່າຍເຊັ່ນກັນ ມີພຽງ: ເຟືອງ, ປຸ໋ຍໃສ່ນາ, ເກືອ, ປູນຂາວ, ນໍ້າ, ພລາສະຕິກຫຸ້ມຫໍ່. ທໍາອິດ ຫາເຟືອງທີ່ແຫ້ງແລ້ວ, ບໍ່ມີເຊື້ອລາປົນ ຫຼື ບໍ່ມີກິ່ນເໝັນ ໃຊ້ເຟືອງທີ່ຕັດແລ້ວຍາວ ...
Read More

ຊ່ວງບໍານານ ໂອກາດສ້າງລາຍຮັບທີ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

ການວາດຝັນໄວ້ຂອງຫຼາຍໆຄົນແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ບາງຄົນບອກວ່າຢາກຫາເງິນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍໆ ເພື່ອໄປພັກຜ່ອນໃຫ້ສະບາຍຕອນເຂົ້າບຳນານ, ບາງກໍ່ວ່າຮີບເຂົ້າບຳນານຢາກໄປເຮັດແນວອື່ນ ບາງຄົນກໍ່ຫາວຽກຮົ້ວວຽກສວນເຮັດພໍແຕ່ບໍ່ຢູ່ລ້າ ແຕ່ຖ້າໄດ້ເຄື່ອນໄຫວອອກກຳລັງກາຍ ແລະໄດ້ເງິນພ້ອມຍິ່ງເປັນກຳໄລສອງຊ້ອນເລີຍວ່າບໍ!!! ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ ຄວາມດຸໝັ່ນພາໃຫ້ເຮົາບໍ່ທຸກຈົນອີ່ຫຼີ ເມື່ອຍັງມີກໍາລັງເຮົາກໍບໍ່ຢຸດທີ່ຈະທໍາມາຫາກິນ ດັ່ງຄອບຄົວຂອງ ທ່ານ ທອງບົດ ທີ່ກິນເບ້ຍບໍານານແລ້ວ ແຕ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວ ໄດ້ບໍຕໍ່າກວ່າ 10 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ ເພິ່ນເຮັດແນວໃດໄປຮູ້ຈັກວິທີໄດ້ນໍາກັນເລີຍ. ທ່ານ ...
Read More

ຮຽນຮູ້ ເທັກນິກການກ້າຕົ້ນອ່ອນຜັກບົ້ງ

ຕົ້ນອ່ອນຜັກບົ້ງ ມີລົດຊາດຫວານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຕິດໃຈໃນລົດຊາດ ເຖິງແມ່ນວ່າຜັກບົ້ງຕົ້ນໃຫຍ່ຈະມີລົດຊາດແຊບຢູ່ແລ້ວກໍ່ຕາມ ແຕ່ຕົ້ນອ່ອນຜັກບົ້ງເມື່ອນຳມາປະກອບເຮັດອາຫານ ຈະໃຫ້ຄວາມແຊບຫຼາຍກວ່າ, ທີ່ສໍາຄັນມັນສາມາດຂາຍໄດ້ລາຄາດີ ແລະ ມີຕົ້ນທຶນໃນການປູກໜ້ອຍ. ຕົ້ນອ່ອນຜັກບົ້ງນັ້ນເປັນພືດທີ່ປູກງ່າຍ ແລະ ໃຊ້ເວລາບໍ່ດົນກໍ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ບໍລິໂພກໄດ້ແລ້ວ ໂດຍການນຳມາປະກອບເປັນອາຫານ ກໍ່ບໍ່ຕ່າງຈາກການບໍລິໂພກຜັກບົ້ງທີ່ໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ສາມາດນຳໄປຂົ້ວເປັນຜັກບົ້ງໄຟແດງ, ນຳມາເຮັດຍຳຜັກບົ້ງກອບ ຫຼື ນຳໄປປະກອບອາຫານອື່ນໆໄດ້ຕາມໃຈມັກ. ສຳລັບການກ້າຕົ້ນອ່ອນຜັກບົ້ງນັ້ນມີອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງກະກຽມຄື: ແກ່ນຜັກບົ້ງ, ...
Read More

ການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງ ໂຄງການນາໄຮ່ໃຫຍ່

ຄຳມ່ວນ ສາມາດປະຕິບັດເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງ ໃນໂຄງການນາໄຮ່ໃຫຍ່ ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 200 ກວ່າເຮັກຕາ ໄດ້ແລ້ວ 60% ຄາດທ້າຍເດືອນເມສາ ໃຫ້ສຳເລັດ 100% ເຊິ່ງນອກຈາກຈະເປັນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນມີເຂົ້າໄວ້ກິນແລ້ວ ຍັງສາມາດສົ່ງອອກຂາຍໄປບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງອີກດ້ວຍ. ທ່ານ ຈັນທະວົງ ໂອລິຍະວົງ ຜູ້ປະກອບການໂຄງການນາໄຮ່ໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານມ່ວງໄຂ່ ເມືອງໜອງບົກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ...
Read More

ຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ! ເຕັກນິກ​ການ​ກ້າຕົ້ນ​ອ່ອນດອກ​ຕາ​ເວັນ​

ຕົ້ນ​ອ່ອນດອກ​ຕາ​ເວັນ ​ເປັນ​ພືດ​ທາງ​ເລືອກ​ໃໝ່ທີ່​ມີ​ຄຸນຄ່າ​ທາງ​ອາຫານ​ສູງ​ ພ້ອມມີ​ໂປ​ຣຕີ​ນສູງ​ກວ່າ​ຖົ່ວ​ຊະນິດ​ອື່ນໆ,  ສຳລັບ​ຕົ້ນ​ອ່ອນດອກ​ຕາ​ເວັນ​ຈະ​ມີ​ກິ່ນ​ຫອມ, ກອບ ​ແລະ ມີ​ລົດ​ຊາດ​ຫວານ​ສາມາດ​ກິນ​ໄດ້​ແບບ​ສົດ ຫຼື ຈະ​ນຳ​ໄປ​ປຸງ​ອາຫານ ​ເປັນ​ເມ​ນູນ​ແຊບໆ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ເຊັ່ນ: ຍຳ, ຂົ້ວ, ຕົ້ມ ​ແລະ ​ແກງ​ຈືດ ຫຼື ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ເພື່ອ​ສຸຂະພາບ​ກໍ່​ໄດ້. ພາບປະກອບຂ່າວ ຕົ້ນ​ອ່ອນດອກ​ຕາ​ເວັນ ​ຖື​ເປັນ​ພືດ​ຊະນິດໜຶ່ງທີ່​ປູກ​ໄດ້​ງ່າຍ ...
Read More