ຂ່າວຕ່າງປະເທດ Archives - Laoedaily

ຄາດລາຄາອາຫານອັງກິດຈະແພງຫຼັງອອກຈາກອີຢູ

ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງອັງກິດສະແດງຄວາມກັງວົນວ່າການທີ່ອັງກິດບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຫຼືອີຢູຫຼັງແຍກອອກຈາກກັນຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາອາຫານແພງຂຶ້ນ. ທ່ານ ທິມ ໄຮຄຣອບ ປະທານສະຫະພັນອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມອັງກິດກ່າວວ່າ:ສິ່ງນີ້,ໝາຍຄວາມວ່າຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈະຕ້ອງປັບຕົວເຂົ້າກັບຂະບວນການກວດກາສິນຄ້າຕາມຊາຍແດນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ແລະ ຈະສົ່ງໃຫ້ມີການປັບຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ. ດ້ານທ່ານ ໄມ ຮອດ ປະທານສະມາຄົມຜູ້ຜະລິດອັງກິດກ່າວເນັ້ນຢໍ້າເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການຫຼີກເວັ້ນການຂຶ້ນພາສີ ແລະ ການຄ້າຫຼັງຈາກໄລຍະທີ່ອັງກິດອອກຈາກອີຢູ.ພ້ອມທັງລະບຸວ່າຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການພັດທະນາທຸລະກິດເພີ່ມຂຶ້ນຈໍານວນຫຼາຍຕື້ປອນ,ນອກຈາກກວ່າອັງກິດ […]

ປະຊາກອນໂລກກວ່າ400ລ້ານຄົນມີບັນຫາດ້ານແຮງງານ

ສປຊລາຍງານວ່າ:ເຖິງວ່າອັດຕາວ່າງວຽກຂອງໂລກເປັນໄປຕາມພາວະເສດຖະກິດທີ່ງຽບເຫງົາ,ແຕ່ໃນພາບລວມພົບວ່າປະຊາກອນໂລກຫຼາຍກວ່າ470ລ້ານຄົນປະເຊີນກັບບັນຫາດ້ານແຮງງານ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຫຼືສປຊອອກບົດລາຍງານລະບຸວ່າ:ອັດຕາການວ່າງວຽກລະດັບໂລກເມືີ່ອປີກ່ອນຢູ່ທີ່5,4%ຄິດເປັນ188ລ້ານຄົນ,ແມ້ຍັງຖືວ່າເປັນອັນດັບທີ່ຄົງທີ່ແຕ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ190,5ລ້ານຄົນໃນປີ2020 ແລະ ສູງຂຶ້ນອີກໃນປີຕໍ່ໄປເຊິ່ງເປັນຜົນພວງມາຈາກທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດໂລກທີ່ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຈ້າງວຽກໃໝ່ຫຼຸດລົງ,ແຕ່ສວນທາງກັບຈໍານວນປະຊາກອນໂລກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕະຫຼອດເວລາ. ປັດຈຸບັນຍັງມີປະຊາກອນໂລກອີກປະມານ285ລ້ານຄົນກໍາລັງຢູ່ໃນພາວະການວ່າງແຝງຫຼືການເຮັດວຽກຕໍ່າລະດັບເຊິ່ງຄໍານິຍາມຂອງສປຊຄວບຄຸມທັງການມີຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກໜ້ອຍກວ່າໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມ,ການທີ່ບຸກຄົນເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ເຕັມທີ່ຄືໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໜ້ອຍກວ່າຄວາມເປັນຈິງໃນການລົງມືເຮັດວຽກໃດໜຶ່ງ ແລະ ການເຮັດວຽກເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນຕໍ່າກວ່າລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ,ແຕ່ບຸກຄົນນັ້ນຍັງບໍ່ສາມາດຫາວຽກທີ່ເໝາະສົມກວ່ານີ້ໄດ້. ນອກຈາກນີ້,ປະຊາກອນໂລກຫຼາຍກວ່າ630ລ້ານຄົນຫຼືປະມານ1/5ຂອງປະຊາກອນໂລກໃນໄວເຮັດວຽກທັງໝົດກໍາລັງປະສົບພາວະຄວາມທຸກຍາກໃນການເຮັດວຽກຄືໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນໜ້ອຍກວ່າ3,20ໂດລາຕໍ່ມື້.  

ເງິນດົງຫວຽດນາມຖືກກົດດັນປະເຊີນເສິກໜັກໃນປີນີ້

ເງິນດົງຫວຽດນາມຫຼັງຈາກມີສະຖຽນລະພາບມາຍາວນານມາຕະຫຼອດປີກ່ອນ,ນັກເສດຖະສາດຄາດຄະເນວ່າສະກຸນເງິນດົງຂອງຫວຽດນາມອາດຈະຖືກກົດດັນຈາກປັດໄຈລົບທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກປະເທດ. ທ່ານ ຫງວຽນ ທຣິ ເຫີ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນຫວຽດນາມໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າແຮງກົດດັນຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດົງຂອງຫວຽດນາມຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີນີ້ເຖິງວ່າລັດຖະບານຈະຄາດຄະເນວ່າການຂາດດຸນງົບປະມານຂອງປະເທດຈະຢູ່ທີ່ປະມານ3%ຂອງຍອດສົ່ງອອກໂດຍລວມກໍຕາມເນື່ອງອຈາກການນໍາເຂົ້າຂອງຫວຽດນາມມີທ່າອ່ຽງຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະ2-3ເດືອນຕໍ່ໜ້າແຊງໜ້າຍອດສົ່ງອອກ ແລະ ເພີ່ມແຮງກົດດັນແກ່ຄ່າເງິນດົງ. ນອກຈາກນີ້,ຈໍານວນເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດຫຼືເອຟດີໄອ ແລະ ຍອດເງິນທີ່ແຮງງານຫວຽດນາມຢູ່ຕ່າງປະເທດສົ່ງເງິນກັບບ້ານເກີດເມືອງນອນໃນປີນີ້ຈະຫຼຸດລົງເນື່ອງຈາກເສດຖະກິດໂລກຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງຍິ່ງເຮັດໃຫ້ສະກຸນເງິນດົງມີປັດໄຈຊ່ວຍຊູຍູ້ໜູນໜ້ອຍລົງ. ປີກ່ອນ,ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບເງິນລົງທຶນໃນປະເທດ38.000ລ້ານໂດລາເພີ່ມຂຶ້ນ7%ຈາກປີ2018ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນລົງທຶນ35.500ລ້ານໂດລາໂດຍອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດຍັງຄົງດຶງດູດເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດຈໍານວນ24.600ລ້ານໂດລາເຊິ່ງຄິດເປັນອັດຕາສ່ວນປະມານ64,6%ຂອງເງິນລົງທຶນໃນປີ2019. ຢ່າງໃດກໍຕາມມີການຄາດຄະເນວ່າພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນຫວຽດນາມທີ່ຍັງບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນຄຽງຄູ່ກັບຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ຍັງບໍ່ແຂງແກ່ນເມື່ອປຽບກັບປະເທດອື່ນໆໃນອາຊີຈະເຮັດໃຫ້ເອຟດີໄອໃນອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດປັບຕົວລົງໃນປີນີ້,ຂະນະທີ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈະຍິ່ງກົດດັນຄ່າເງິນດົງຫຼາຍຂຶ້ນ. […]

ອູຮ່ານ ເມືອງຕົ້ນຕໍໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ ແຈ້ງປິດທຸກການສັນຈອນລະງັບການແຜ່ເຊື້ອ

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານຈາກນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ປະເທດຈີນ ເມື່ອວັນອັງຄານ ທີ 21 ມັງກອນວ່າ ຫົວໜ້າຄະນະເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດປອດອັກເສບ ຫຼື ພະຍາດໂຄໂຣນາຊະນິດໃໝ່ ໂດຍຄະນະກຳມະການສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດຈີນ ໄດ້ຖະແຫຼງເມື່ອວັນອັງຄານວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດຊະນິດດັ່ງກ່າວ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6 ຄົນ […]

ຄວາມຕ້ອງການນໍ້າມັນໂລກພຸ່ງສູງຫຼັງບັນຫາການຄ້າຜ່ອນຄາຍ

ທ່ານ ໂມຮໍາເໝັດ ບາຄິນໂດ ເລຂາທິການກຸ່ມໂອເປກກ່າວວ່າ:ການຄາດຄະເນອຸປະສົງນໍ້າມັນທົ່ວໂລກອາດຈະຫຼຸດລົງຈາກປີກ່ອນ,ແຕ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອຸປະສົງຈະຍັງແຂງແກ່ນ ແລະ ອາດຈະປັບຂຶ້ນໃນປີນີ້ຫຼັງບັນຫາການຄ້າໂລກຜ່ອນຄາຍ. ໂອເປກເຫັນວ່າ:ມີໂອກາດທີ່ຄວາມຕ້ອງການນໍ້າມັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຊິ່ງຈະສົງຜົນກະທົບຕໍ່ຍອດລວມອຸປະສົງໃນໄລຍະທີ່ເຫຼືອຂອງປີນີ້ໂດຍໂອເປກຫວັງວ່າຄວາມທ້າທາຍໃນດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດກໍາລັງພັດທະນາທີ່ກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ລາຄານໍ້າມັນປິດຕະຫຼາດປີ2019ຫຍັບຂຶ້ນເກືອບ35%ແຕ່ກໍຕ້ອງຢູ່ຕໍ່າກວ່າລະດັບສູງສຸດກ່ອນໜ້ານີ້ໂດຍລາຄາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບບາງສ່ວນຈາກການຜະລິດນໍ້າຈາກຊັ້ນຫີນຂອງອາເມຣິກາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຊິ່ງເປັນຕົວແປສໍາຄັນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈດ້ານການຜະລິດຂອງໂອເປກ. ປັດຈຸບັນ,ໂອເປກປັບຫຼຸດການຜະລິດນໍ້າມັນລົງ1,7ລ້ານບາເຣວຕໍ່ມື້ຫຼັງຈາກທີ່ໃນເດືອນ ທັນວາປີກ່ອນໂອເປກ ແລະ ປະເທດພັນທະມິດໄດ້ຕັດສິນໃຈຫຼຸດການຜະລິດນໍ້າມັນເພີ່ມຂຶ້ນອີກ500.000ບາເຣວຕໍ່ມື້ໃນໄຕມາດທໍາອິດຂອງປີນີ້ໂດຍເພີ່ມຂຶ້ນຈາກແຕ່ກ່ອນທີ່ປັບຫຼຸດລົງ1,2ລ້ານບາເຣວຕໍ່ມື້.

ຕະຫຼາດຮຸ້ນອິນໂດເນເຊຍແຊງໄທ-ສິງກະໂປຂຶ້ນອັນດັບໜຶ່ງອາຊຽນ

ມູນຄ່າຕະຫຼາດຮຸ້ນອິນໂດເນເຊຍເພີ່ມຂຶ້ນແຊງໜ້າຕະຫຼາດຮຸ້ນໄທຫຍັບຂຶ້ນເປັນອັນດັບໜຶ່ງຂອງອາຊຽນຈາກປັດໄຈການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງອິນໂດເນເຊຍກາຍເປັນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍທີ່ສຸດໃນອາຊຽນແຊງໜ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໄທ ແລະ ສິງກະໂປຫຼັງຈາກມູນຄ່າຕະຫຼາດຮຸ້ນໄທຫຼຸດລົງເຫຼືອ529.000ລ້ານໂດລາເນື່ອງຈາກຄ່າເງິນບາດແຂງຈາກການລອຍຕົວຂອງຄ່າເງິນບາດ. ຂະນະທີ່ຄ່າເງິນໂດລາໃນອິນໂດເນເຊຍເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ5,5%ໃນໄລຍະ3ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ລັດຖະບານອິນໂດເນເຊຍກໍເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄັ້ງໃໝ່ຕະຫຼອດການປະຕິຮູບຕ່າງໆເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ. ເມື່ອຕົ້ນເດືອນ ມັງກອນ ແລະ ເດືອນ ເມສາປີ2019ຕະຫຼາດຮຸ້ນຂອງອິນໂດເນເຊຍມີມູນຄ່າການລົງທຶນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ.ທັງນີ້,ກ່ອນປີ2019ຕະຫຼາດຮຸ້ນສິງກະໂປຄອງຕໍາແໜ່ງຜູ້ນໍາມາຍາວນານນັບຕັ້ງແຕ່ປີ2003.

ຈີນກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດປອດອັກເສບ ເກືອບ 300 ຄົນ

ທາງການຈີນລາຍງານຜູ້ເສຍຊີວິດ 6 ຄົນ ຈາກເຊື້ອໄວຣັສອູ່ຮັນ ຫຼື ໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເມືອງອູ່ຮັນ ແລະ ສາມາດຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງຄົນ ກັບ ຄົນ ຂະນະທີ່ ຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນ ເກືອບ 300 ຄົນແລ້ວ. […]

ໄອເອັມເອຟຫຼຸດຄາດການຈີດີພີໂລກເຕີບໃຫຍ່ພຽງ3,3%

ກອງທຶນການເງິນສາກົນຫຼືໄອເອັມເອຟປະກາດປັບຕົວເລກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈີດີພີໂລກສູ່ລະດັບ3,3%ໃນປີນີ້ຈາກແຕ່ກ່ອນທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ໃນເດືອນ ຕຸລາທີ່ລະດັບ3,4%. ນອກຈາກນີ້,ໄອເອັມເອຟຍັງປັບຫຼຸດຕົວເລກຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກໃນປີໜ້າສູ່ລະດັບ3,4%ຈາກແຕ່ກ່ອນທີ່ລະດັບ3,6%. ຂະນະດຽວກັນ,ໄອເອັມເອຟຄາດຄະເນວ່າເສດຖະກິດໂລກຂະຫຍາຍຕົວ2,9%ໃນປີກ່ອນເຊິ່ງເປັນລະດັບຕໍ່າສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ເກີດວິກິດການເງິນໂລກໃນປີ2008-2009ຈາກແຕ່ກ່ອນລະດັບ3%. ໄອເອມເອຟໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງຂອງເສດຖະກິດປະເທດຍັກໃຫຍ່ຕ່າງໆ.

ປະຊາກອນໂລກ60%ມີຊັບສິນຍັງບໍ່ເທົ່າເງິນຂອງເສດຖີລວມກັນ

ອ໊ອກແຟມເຜີຍ:ເຖິງວ່າປະຊາກອນ60%ຂອງໂລກຈະລວມຊັບສິນກໍຍັງຫຼາຍບໍ່ເທົ່າກັບມະຫາເສດຖີຂອງໂລກລວມກັນ. ອົງກອນການກຸສົນອ໊ອກແຟມເຊິ່ງເປັນການລວມຕົວກັນຂອງ19ອົງກອນອິດສະຫຼະລາຍງານວ່າ:ໃນໄລຍະທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ,ຈໍານວນມະຫາເສດຖີຂອງໂລກໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ2ເທົ່າ ແລະ ມະຫາເສດຖີດັ່ງກ່າວມີຊັບສິນລວມກັນຫຼາຍກວ່າຊັບສິນຂອງປະຊາກອນ60%ຂອງທັງໂລກລວມກັນ. ໂດຍຕົວເລກລະບຸວ່າ:ມະຫາເສດຖີມີເງິນຫຼາຍຕື້ມຢູ່2.153ຄົນມີຊັບສິນລວມກັນຫຼາຍກວ່າຊັບສິນຂອງຄົນທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ4.600ລ້ານຄົນລວມກັນ. ປະຊາກອນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຍິງທົ່ວໂລກຄືກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ໜ້ອຍໂດຍຈະສ້າງລາຍໄດ້ເປັນມູນຄ່າຢ່າງໜ້ອຍບໍ່ເຖິງປີລະ10,8ພັນຕື້ໂດລາ.

ປະຊາກອນໂລກກວ່າ 470 ລ້ານຄົນ ກຳລັງຜະເຊີນບັນຫາດ້ານແຮງງານ

ລາຍງານປະຈຳປີຈາກອົງການດ້ານແຮງງານຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ລະບຸວ່າ ເຖິງວ່າອັດຕາການວ່າງວຽກຂອງໂລກເປັນໄປຕາມສະຖານະການເສດຖະກິດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ ແຕ່ໂດຍລວມພົບວ່າ ປະຊາກອນໂລກຫຼາຍກວ່າ 470 ລ້ານຄົນ ຜະເຊີນກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານແຮງງານ. ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານຈາກເມືອງເຈນີວາ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ເມື່ອວັນອັງຄານ ທີ 21 ມັງກອນ ວ່າ […]

ເວັບໄຊທ໌ ລັດຖະບານ
ເວັບໄຊທ໌ແນະນຳ
ເພຈ໌ແນະນຳ