ຄໍລຳແແມ່ຂອງ Archives - Lanxang Media SOLE CO.,LTD

ການກັກບໍລິເວນຕົນເອງຢູ່ເຮືອນ ຈະຊ່ວຍຢຸດການກະຈາຍເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ – 19

Social Distancing ແມ່ນຫຍັງ? ແລ້ວມັນຈະຊ່ວຍລ້າງບາງໂຄວິດ – 19 ( COVID – 19 ) ໄດ້ແນວໃດ? ມາອ່ານກັນເລີຍ!. Social Distancing […]

ເຮົາຈະຊ່ວຍກັນທຳມາຫາກິນແນວໃດເພື່ອຜ່ານວິກິດໂຄວິດ – 19?

ການກັກບໍລິເວນແມ່ນດີ! ແຕ່ຖ້າເຮັດບໍ່ຖືກວິທີ ເສດຖະກິດອາດຈະຖອຍແທ້ ຊັ້ນເຮັດແນວໃດດີ?. ກ່ອນອື່ນໝົດເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈກ່ອນວ່າ ການຫຼີກລຽງການຢູ່ໃກ້ກຸ່ມຄົນ ຫຼື social distancing ນັ້ນ ແມ່ນວິທີການທີ່ປະເທດຈີນ, ອິຕາລີ ແລະ ປະເທດອື່ນໆໃຊ້ ເພື່ອຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ພະຍາດໂຄວິດ […]

ເຮົາຈະຊ່ວຍກັນທຳມາຫາກິນແນວໃດເພື່ອຜ່ານວິກິດໂຄວິດ-19?

ການກັກບໍລິເວນແມ່ນດີ ແຕ່ຖ້າເຮັດບໍ່ຖືກວິທີ ເສດຖະກິດອາດຈະຖອຍແທ້ ຊັ້ນເຮັດແນວໃດດີ?. ກ່ອນອື່ນໝົດເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈກ່ອນວ່າ ການຫຼີກລຽງການຢູ່ໃກ້ກຸ່ມຄົນ ຫຼື social distancing ນັ້ນ ແມ່ນວິທີການທີ່ປະເທດຈີນ, ອິຕາລີ ແລະ ປະເທດອື່ນໆໃຊ້ ເພື່ອຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ພະຍາດໂຄວິດ-19 […]

ເປັນຫຍັງການມີຜູ້ຕາງໜ້າເພດຍິງ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ? (4)

ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ ມາອ່ານຕໍ່ນໍາກັນອີກ ໃນຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບແມ່ຍິງ ເຊິ່ງຕອນນີ້ແມ່ນຕໍ່ຈາກ ຫົວຂໍ້ ເປັນຫຍັງການມີຜູ້ຕາງໜ້າເພດຍິງ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ? (3) ແລະ ເປັນຕອນສຸດທ້າຍຂອງຫົວຂໍ້ນີ້ ເຊິ່ງເປັນການເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍຕໍ່. ຢູ່ໂຮງຮຽນກໍເລີ່ມຈາກໂຮງຮຽນອະນຸບານ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບການສິດສອນໃນຄອບຄົວ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ມີການປະພຶດປະຕິບັດ, ການສຶກສາອົບຮົມ, […]

ເປັນຫຍັງການມີຜູ້ຕາງໜ້າເພດຍິງ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ? (3)

ສືບຕໍ່ຈາກຄໍລໍາແມ່ຂອງກ່ຽວກັບແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີໄປກ່ອນໜ້ານີ້ ໃນຕອນນີ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ການຈັດອັນດັບປະເທດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດດ້ານການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໂດຍອີງຕາມ ຂໍ້ມູນຈາກ Global Gender Gap ຂອງ World Economic Forum 2020 ໄດ້ຈັດລະດັບ 10 ປະເທດຕົ້ນໆຂອງໂລກ […]

ເປັນຫຍັງການມີຜູ້ຕາງໜ້າເພດຍິງ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ? (2)

ມາອ່ານຕໍ່ຈາກປະເດັນທີ່ແອັດມິນໄດ້ນໍາສະເໜີໄປກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ໂດຍຕໍ່ຈາກປະເດັນ ຂົງເຂດທີ່ແມ່ຍິງມີສ່ວນຮ່ວມນໍາກັນໄດ້. 3 ການສົ່ງເສີມສະຖຽນລະພາບ: ແມ່ຍິງທີ່ເປັນຜູ້ນຳແມ່ນຈະສົ່ງເສີມຄວາມມີສະຖຽນລະພາບ, ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເວລາສະມາຊິກສະພານິຕິບັນຍັດເພດຍິງເພີ່ມຂຶ້ນ 5% ເວລານັ້ນໃນປະເທດນັ້ນຈະມີອັດຕາຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມຮຸນແຮງຫຼຸດລົງ 5%, ສະພາບການເມືອງຢູ່ພາຍໃນປະເທດກໍເຊັ່ນກັນ ການມີສະມາຊິກແມ່ຍິງຢູ່ໃນລັດຖະສະພາ ແມ່ນຕິດພັນກັບການເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດສົງຄາມກາງເມືອງພາຍໃນປະເທດນັ້ນຫຼຸດລົງເຊັ່ນກັນ ຫຼື […]

ເປັນຫຍັງການມີຜູ້ຕາງໜ້າເພດຍິງ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ? (1)

ທຸກວັນນີ້ແມ່ຍິງໃນທົ່ວໂລກພາກັນອອກມາຕໍ່ສູ້ແຂ່ງຂັນ ເພື່ອຊີງຕຳແໜ່ງອຳນາດທາງການເມືອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະ ກໍໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ!. ນີ້ແຫຼະເປັນຫຍັງການມີຜູ້ຕາງໜ້າເພດຍິງ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ?. ນັກຄົ້ນຄວ້າລະດັບໂລກໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ: ໂດຍລວມແລ້ວຜູ້ນຳແມ່ຍິງນີ້ສົ່ງເສີມຢ່າງສ້າງສັນເຂົ້າໃນຂະບວນລວມຂອງການພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສັງຄົມໂລກ, ແມ່ຍິງເຄີຍມີການສົ່ງເສີມທີ່ສຳຄັນເປັນປະຫວັດສາດດ້ານການເມືອງ ແລະ ກົດໝາຍ ເຊັ່ນ: ການສ້າງຄວາມສະໝານສາມັກຄີຂອງແມ່ຍິງນຳກັນ […]

ການກະກຽມທາງເລືອກອາຊີບເພື່ອຄວາມສໍາເລັດ ສຳລັບໄວເລີ່ມເຮັດວຽກເຖິງໄວກາງ

ຂຽນໂດຍ: ປອ. ສະແຫວງກິດ ພົມມະຮັກ ( ທີ່ປຶກສາດ້ານພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ) ສືບຕໍ່ຈາກຕອນທີ 2 ຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກຕາມທີ່ໄດ້ເລືອກສັນ ແລະ ກະກຽມມາແຕ່ໃນໄລຍະປີສຸດທ້າຍຂອງການສຶກສາວິຊາສະເພາະ, ໄວເລີ່ມເຮັດວຽກເຖິງໄວກາງ ( ອາວຸໂສຂັ້ນຕົ້ນ […]