ລາຄາຄໍາ ປັບລົງຫຼາຍຄັ້ງມື້ນີ້ ຫຼ້າສຸດ 1 ບາດຢູ່ທີ 16.026.000 ກີບ

168

ວ່າແນວໃດ ລາຄາຄໍາມື້ນີ້ຜັນພວນແຮງ ຂນະທີ່ມື້ວານ ວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2022 ເວລາ 14:52 ນາທີ ຢູ່ທີ 19.689.000 ກີບ


ຫຼ້າສຸດມື້ນີ້ເວລາ 9:32 ນາທີ ຢູ່ທີ່ 19.569.000 ກີບ ແລະ ເວລາ 12:34 ນາທີ ລາຄາຄໍາຢູ່ທີ 16.026.000 ກີບ


ວ່າແນວໃດ ລຸ້ນມື້ນີ້ຈະປັບລົງ ຫຼື ເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່າໃດ