7 ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນແຂ້ວແມງ

20

ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ແຂ້ວ ຮູ້ ຫຼື ບໍ່? ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ດີຕໍ່ໃຈ ແຕ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ແຂ້ວ ເຊິ່ງຈະມີຫຍັງແດ່ນັ້ນ ເຮົາໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ!.

1. ກາເຟ
2. ນໍ້າກ້ອນ
3. ສາລີ
4. ແອວກໍຮໍ
5. ນໍ້າອັດລົມ
6. ຊ໊ອກໂກແລັດ
7. ເຂົ້າໜົມເຄັກ

ເລື່ອງສຸຂະພາບແຂ້ວເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ຢ່າລືມໝັ່ນເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບແຂ້ວຂອງທ່ານໃຫ້ແຂງແຮງດີເດີ ເພາະສຸຂະພາບແຂ້ວເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງກິ່ນປາກ, ແຂ້ວແມງ ອັນສົ່ງຜົນບໍ່ດີຕໍ່ເຮົາ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງທີ່ສໍາຄັນຖ້າສຸຂະພາບແຂ້ວບໍ່ດີ ເຮົາກໍຈະຮັບປະທານອາຫານບໍ່ມີຄວາມສຸກ.


ສະນັ້ນ, ເມື່ອອ່ານຈົບແລ້ວຢ່າລືມແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນທີ່ເຈົ້າຮັກນໍາເດີ.
( ຈາກ: ໝໍອຸWealthylife )
[ ຮຽບຮຽງ: ເມລີ; ຮູບ: Google ]