5 ອາຫານຊ່ວຍຫຼຸດໄຂມັນໃນເລືອດ

19

ໄຂມັນໃນເລືອດສູງ ຫຼື ພາວະໄຂມັນໃນເລືອດຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ເປັນປັດໄຈສ່ຽງຕໍ່ການເກີດພະຍາດຫົວໃຈ, ຫຼອດເລືອດ, ເສັ້ນເລືອດອັດຕັນ, ເລືອດໄຫຼໄປລ້ຽງອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້.
ວິທີປ້ອງກັນກໍອາດຈະມີຫຼາຍວິທີຕາມສາເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຂມັນໃນເລືອດ.
ມື້ນີ້ເຮົາມາຮູ້ຈັກ 5 ອາຫານທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດໄຂມັນໃນເລືອດນໍາກັນເລີຍ ຕາມນີ້:

1. ໝາກສົ້ມພໍດີ
2. ໝາກໜອດ

3. ໝາກເຂືອຍາວ ຫຼື ໝາກເຂືອຫໍາມ້າ

4. ຫົວຜັກທຽມ

5. ຫົວຜັກບົ່ວ
ເມື່ອອ່ານຈົບແລ້ວຢ່າລືມແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນທີ່ເຈົ້າຮັກຮູ້ນໍາເດີ.
( ຈາກ: ໝໍອຸ Wealthylife )
[ ຮຽບຮຽງ: ເມລີ; ຮູບ: Google ]