ຮູ້ຈັກຊ່າງພາບ ປະຈໍາວົງການບານເຕະຈໍາປາສັກ ເຖິງມືຈະພິການ ແຕ່ສ້າງພາບໃຫ້ຜູ້ຄົນມີຄວາມສຸກໄດ້

56

ດັ່ງທີ່ຮູ້ແລ້ວວ່າ ການທີ່ຈະເປັນຊ່າງພາບ ຄົນໜຶ່ງຕ້ອງມີຮ່າງກາຍທີ່ສົມບູນແບບ ແລະ ມີອຸປະກອນທີ່ພຽບພຽງໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະຊ່າງພາບກີລາບານເຕະ ເປັນຫຍັງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຫວັງ ແລະ ເຕັກນິກຕ່າງ ລວມເຖິງປະສົບການ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຂ້ອນຂ້າງວ່າແພງຫຼາຍ

ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຖືກ ອາຈານ ບຸນຖາວອນ ຄົນຊ່າງພາບ ຊ່າງພາບພິການມື ແຕ່ສາມາດລົບສິ່ງທີ່ເປັນຈຸດດ້ອຍຂອງຕົວເອງກ້າວມາເປັນຊ່າງພາບ ປະຈໍາການແຂ່ງຂັນບານເຕະໃນແຂວງຈໍາປາສັກໄດ້.

ໄປເບິ່ງເລື່ອງລາວຂອງ ຊາຍຄົນນີ້ ໄດ້ທີ່ຄລິບລຸ່ມນີ້: