ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແຈ້ງການມອດໄຟ 13-16 ຫຼາຍເຂດບ້ານຕາມນີ້

513

ດ່ວນໆ ຮູ້ລະຫວາມື້ອື່ນໄຟຊິດັບ ເຂດບ້ານນີ້ເດີ້ ອ່ານເບິ່ງ

ໂດຍລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂານະຄອນຫລວງ1 ໂພສໃບແຈ້ງການມອດໄຟ ວັນທີ 13-16/11/2021

["]

ໂດຍລະບຸໄວ້ເຂດບ້ານຕາມນີ້ເລີຍ

ຈາກ: ສາຂາໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ 1+2