ເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ໄຟໄໝ້ ໄອເຕັກຕຶກເກົ່າ

103

ເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ໄຟໄໝ້ ໄອເຕັກຕຶກເກົ່າ ມື້ນີ້ 10 ພຶດສະພາ 2019 ຕອນນີ້ຍັງບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ທີມຂ່າວເສດຖະກິດການຄ້າ ກໍາລັງລົງໄປເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ ຖ້າຕິດຕາມ