ເປີດແລ້ວຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຂອງລາວ

26

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 10 ກຸມພາ 2021 ທີ່ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີພິທີເປີດເວັບໄຊ້ “ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ” ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໃນພິທີຂອງ ທ່ານ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ນາງ ອີນາ ມາຊິວລີໂອນີເຕີ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ນາງ ດຣ. ເພຍ ເຣເບນໂລ ບຣິໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ມີບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກຈາກບັນດາແຂວງທົ່ວປະເທດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່າວຕໍ່ພິທີເປີດ ເວັບໄຊ້ “ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ” ວ່າ: ດັ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ແລ້ວວ່າ, ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຫຼື ເອີ້ນໂດຍ ຫຍໍ້ວ່າ ໂຄງການ NIPN (National Information Platform for Nutrition) ໄດ້ລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການແບບລວມສູນ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຖືໃຫ້ແກ່ບັນດານັກວາງນະໂຍບາຍ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນັກວິຊາການຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສົນໃຈນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມ-ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກງານໂພຊະນາການ ກໍຄືການສ້າງນະໂຍບາຍທີ່ສອດຄ່ອງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດໂພຊະນາການ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ຈາກຕົວເລກຂອງການສໍາຫຼວດດັດຊະນີດ້ານສັງຄົມ (LSISII), ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາການຂາດສານອາຫານ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສູງ (33%) ຖ້າສົມທຽບມາດຖານສາກົນ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຫຼຸດລົງແລ້ວກໍ່ຕາມ, ອັດຕາການຂາດສານອາຫານໃນຫຼາຍແຂວງ ຍັງມີອັດຕາສ່ວນທີ່ສູງກວ່າ 40% ໂດຍສະເພາະໃນແຂວງທີ່ທຸກຍາກ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອແກ້ໄຂວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໄວ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ພ້ອມທັງມີລະບົບການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆຢ່າງທັນການ.

Slide
Slide
Slide

ສິ່ງສໍາຄັນ, ພວກເຮົາ ຕ້ອງໄດ້ມີລະບົບຖານຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການສ້າງແຜນການ, ວຽກງານການປະເມີນ-ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທ້າຍ ຂອງວຽກງານໂພຊະນາການ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ຖ້າຂາດຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການທີ່ມີຄຸນນະພາບແລ້ວ ພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ-ວິໄຈ ຊອກຫາບັນດາສາເຫດ ແລະ ນະໂຍບາຍແກ້ໄຂສະພາບການຂາດສານອາຫານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ.


ດັ່ງນັ້ນ, ລັດຖະບານ ໄດ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນໃນວຽກງານຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຊຸກຍູ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານງົບປະມານຈາກ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ (EU) ແລະ ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການຈາກອົງການ ສປຊ ສໍາລັບເດັກ (UNICEF) ໂດຍມີໄລຍະການປະຕິບັດໂຄງການເປັນເວລາ 4 ປີ (ເລີ່ມແຕ່ ປີ 2018 ຫາ ປີ 2022) ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາ 10 ປະເທດຢູ່ໃນໂລກ ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ.

ຜ່ານການສັງລວມ ແລະ ສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕົວຈິງເປັນເວລາ 2 ປີ ຜ່ານມາ, ໂຄງການຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນຫຼາຍວຽກງານ ເລີ່ມຈາກການປະເມີນລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃນແຕ່ລະຂະແໜງ ການ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ຂໍ້ມູນ (Data Mapping), ສ້າງຄູ່ມືດໍາເນີນງານລະບົບສັງລວມຂໍ້ມູນ (SOP) ຈົນ ກ້າວມາສູ່ການອອກແບບເວັບໄຊ້ຂອງໂຄງການ NIPN, ສ້າງກະດານຂ່າວ (Dashboard) ແລະ ຖານຂໍ້ ມູນ (data Rcpository). ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຖານຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ກໍາລັງສ້າງລະບົບຝາກຖານຂໍ້ມູນໄວ້ໃນ ຖານຂໍ້ມູນຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແບບລວມ ສູນແຫ່ງຊາດ.
ສະນັ້ນ, ໃນມື້ນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ມີພິທີເປີດການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊ້ຂອງໂຄງການ NIPN ຢ່າງເປັນທາງການ ເຊິ່ງຈະເປັນຊ່ອງທາງທີ່ສໍາຄັນໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ແລະຈະສະໜັບສະໜູນວຽກງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນ, ສ້າງນະໂຍບາຍດ້ານໂພຊະນາການເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.
ຂ່າວ: ສຸພາລັກ