ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄຂກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2019 - Laoedaily

ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄຂກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2019

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2019 ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເຊິ່ງຈັດໃນຮູບແບບກອງປະຊຸມທາງໄກ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.

ກອງປະຊຸມຈະດໍາເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນ ເຊິ່ງມີທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າ – ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າ – ຮອງພະແນກຈາກບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ຫ້ອງການກະຊວງ, ປະທານສະພາບໍລິຫານນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ – ການຄ້າ ວຽງຈັນ – ໂນນທອງ, ບັນດາທ່ານທີ່ປຶກສາທູດຝ່າຍເສດຖະກິດ – ການຄ້າ ປະຈໍາການຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ, ບັນດາລັດວິສາຫະກິດອ້ອມຂ້າງກະຊວງ, ຫົວໜ້າພະແນກ/ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ອຄ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫົວໜ້າຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງຈາກທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມມີຂຶ້ນເພື່ອສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮອບດ້ານ ປະຈຳປີ 2019, ວຽກງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020, ແຜນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ. ພ້ອມທັງການສະເໜີ 8 ຫົວຂໍ້ທີ່ປິ່ນອ້ອມວຽກງານຂະແໜງ ອຄ.
ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ລົງເລິກສະຫຼຸບຜົນງານທັງດ້ານດີ – ດ້ານອ່ອນ, ປຶກສາຫາລືຖາມ – ຕອບຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໃນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນໃນຂະແໜງ ອຄ ໂດຍໃນມື້ທີ 1 ໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮອບດ້ານປະຈຳປີ 2019, 06 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020 ແລະ ແຜນ 06 ເດືອນທ້າຍປີຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ; ສະເໜີຮ່າງແຜນພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຄ້າ 5 ປີ 2021 – 2025; ແຜນພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຄ້າ 5 ປີ 2021 – 2025; ແຜນດຳເນີນງານປະຈຳປີ 2020 ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ; ສະເໜີແຜນການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການສົ່ງອອກ; ລາຍງານການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ລວມທັງແຜນການສ້າງນິຕິກຳຂອງຂົງເຂດວຽກງານຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ; ວຽກງານການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ;

ມື້ທີ 2 ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ແຜນການຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຂອດໃນການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດ; ບາງບັນຫາທີ່ຍົກຂຶ້ນໃນກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ LBF ທີ່ຍັງແກ້ບໍ່ຕົກ; ການລາຍງານຂອງພາກທຸລະກິດ ໃນນາມຕົວແບບທີ່ດີໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.
ການປະຕິບັດຕົວເລກຄາດໝາຍສູ້ຊົນຕົ້ນຕໍ ປີ 2019 ຂອງຂະແໜງ ອຄ ມີດັ່ງນີ້:
1. ດ້ານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ: ມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໃນ ປີ 2019 ປະຕິບັດໄດ້ 12.144 ຕື້ກີບ, ຫຼຸດແຜນການ 0,5% ແລະ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 16,37%.

2. ດ້ານການຄ້າພາຍໃນ: ການຈໍລະຈອນສິນຄ້າພາຍໃນ ( ການຄ້າຂາຍຍົກ – ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ບໍລິການ ) ປະຕິບັດໄດ້ 65.596 ຕື້ກີບ, ລື່ນແຜນ 1,9% ແລະ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 13,86%.
3. ດ້ານການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດ: ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ປະຕິບັດໄດ້ 11.604,69 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ລື່ນແຜນການ 2,77%, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມ 3,08%. ໃນນີ້, ການສົ່ງອອກ: ປະຕິບັດໄດ້ 5.864,14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທຽບໃສ່ແຜນປະຕິບັດໄດ້ລື່ນແຜນ 6,3%, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເຫັນວ່າມີອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 8,39%. ສໍາລັບການນໍາເຂົ້າ: ປະຕິບັດໄດ້ 5.740,55 ລ້ານໂດລາ, ຫຼຸດແຜນການ 0,6% ແລະ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 1,84%, ເຮັດໃຫ້ການຄ້າເກີນດູນການຄ້າ 123 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ສ່ວນການປະຕິບັດບາງວຽກຈຸດສຸມທີ່ພົ້ນເດັ່ນຕາມ 3 ແຜນງານມີດັ່ງນີ້:
ໜຶ່ງ: ແຜນງານການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ: ໂດຍລວມແມ່ນມີຜົນສໍາເລັດສູງ ໂດຍສະເພາະການຮ່ວມລົງນາມໃນສັນຍາການຄ້າດ້ານການບໍລິການໃນອາຊຽນ ແລະ ອະນຸສັນຍາ ສະບັບທີ 4 ເພື່ອປັບປຸງສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຮອບດ້ານອາຊຽນ; ການຂໍສັດຕະຍາບັນໃຫ້ແກ່ສັນຍາການເພີ່ມທະວີ “ ສັນຍາວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານ ລະ ຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ ”; ການໂອນຖ່າຍຕາຕະລາງຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາພາສີຈາກສະບັບ HSC 2012 ມາເປັນລະບົບ HSC 2017 ສໍາລັບຂອບອາຊຽນ – ເກົາຫຼີ ແລະ ຂອບອາຊຽນ – ອົສຕຣາລີ – ນູແວນເຊລັງ; ການຮັບຮອງເຂົ້າເປັນພາຄີ ສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍສັນຍາຊື້ – ຂາຍສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ; ການສະເໜີຮັບຮອງສັດຕະຍາບັນໃຫ້ແກ່ອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍການປັບປຸງກົນໄກແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງອາຊຽນ; ການສະເໜີຮັບຮອງສັດຕະຍາບັນໃຫ້ແກ່ຂໍ້ຕົກລົງຂອງອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດຊະນິດຜະລິດຕະພັນຍານຍົນ.
ສອງ: ດ້ານການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ:

* ດ້ານນິຕິກໍາ: ສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕອບໂຕ້ການທຸ່ມຕະຫຼາດ ແລະ ການຊ່ວຍໜູນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ; ອອກຄໍາແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕາ 10, ມາດຕາ 11 ແລະ ມາດຕາ 18 ຂອງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ; ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບເລກ 299/ລບ ລົງວັນທີ 04 ກັນຍາ 2019.
* ສໍາລັບວຽກອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ມີທັງໝົດ 36 ນິຕິກໍາ ທີ່ຕິດພັນກັບບັນດາກະຊວງ, ໃນນີ້ ກະຊວງ ອຄ ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງໃໝ່ຈໍານວນ 16 ນິຕິກໍາ.

ວຽກງານຈໍລະຈອນຊື້ – ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົນພື້ນຖານການຜັນຂະຫຍາຍ ດໍາລັດ 474/ນຍ ລົງວັນທີ 18 ພະຈິກ 2010 ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຕິດຕາມຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າປະເພດສະບຽງອາຫານ; ອອກແຈ້ງການເພີ່ມຕື່ມ ສະບັບເລກທີ 1151/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 6 ກັນຍາ 2019 ກ່ຽວກັບໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າໃນທ້ອງຕະຫຼາດຢູ່ພາຍໃນແຂວງຂອງຕົນ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າຕາມລໍາພັງໃຈໃນໄລຍະນໍ້າຖ້ວມ; ແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0851/ກຄພນ.ຄສລ ລົງວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2019 ເພື່ອເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ, ກວດກາລາຄາສິນຄ້າປະເພດເຂົ້າກິນຢ່າງໃກ້ຊິດ.

ໃນປີ 2019 ລາຄາເຂົ້າເໜັງຕີງຍ້ອນຜົນກະທົບໄພທໍາມະຊາດ ລັດຖະບານໄດ້ອອກມາດຕະການແຊກແຊງລາຄາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຂວງຄໍາມ່ວນ, ເຊກອງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ນອນໃນໂຄງການຄັງແຮເຂົ້າແຊກແຊງລາຄາ ແລະ ດັດສົມຕະຫຼາດ ໄດ້ນໍາເອົາເຂົ້າຄັງແຮດັ່ງກ່າວອອກມາຂາຍ ແລະ ດັດສົມຕະຫຼາດ ຈໍານວນ 327 ໂຕນ, ເປັນເຂົ້າໜຽວປະເພດ 2 ໃນລາຄາ 6.700 ກີບ/ກິໂລ ຖືກກວ່າລາຄາໃນທ້ອງຕະຫຼາດ 1.800 ກີບ/ກິໂລ.
ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນຕະຫຼາດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ 0903/ອຄ.ຄພນ ໂດຍການແບ່ງຂະໜາດຂອງຕະຫຼາດເປັນແຕ່ລະປະເພດ ເຊັ່ນ: ຕະຫຼາດຂະໜາດໃຫຍ່ 48 ແຫ່ງ, ຂະໜາດກາງ 145 ແຫ່ງ, ຂະໜາດນ້ອຍ 406 ແຫ່ງ, ຕະຫຼາດນັດ 257 ແຫ່ງ ແລະ ຕະຫຼາດມາດຕະຖານ 5 ແຫ່ງ.

ການປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ: ກ່ອນຄໍາສັ່ງ 02/ນຍ, ສປປ ລາວ ສະພາບການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຂອງປະເທດເຮົາ ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຫຼາຍຂັ້ນ, ຫຼາຍຂອດ ແລະ ມີຄວາມສິ້ນເປືອງໃນການປະກອບທຸລະກິດພໍສົມຄວນ ເຮັດໃຫ້ການຈັດອັນດັບຂອງການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຢູ່ທີ່ອັນດັບ 154 ແລະ ການຄ້າຂ້າມແດນຢູ່ອັນດັບທີ 124 ໃນປີ 2018.

ຫຼັງຄໍາສັ່ງ 02/ນຍ ກະຊວງ ອຄ ກໍໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງບັນດາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບ 2 ຕົວຊີ້ວັດ ຄື: 1). ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດສາມາດປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂໄດ້ການຫຼຸດຂັ້ນຂອດຈາກ 10 ຂອດເຫຼືອ 03 ຂອດ ຄື: ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ, ຄວັດຕາປະທັບ ແລະ ການຈົດທະບຽນປະກັນສັງຄົມ ແລະ ໃຊ້ເວລາບໍ່ເກີນ 17 ວັນ ( ຈາກເມື່ອກ່ອນ 174 ວັນ ); ໃນປີ 2019 ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໄດ້ທັງໝົດ 15.331 ຫົວໜ່ວຍ, ທຽບໃສ່ປີ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນ 48% ແຕ່ມູນຄ່າທຶນຈົດທະບຽນຫຼຸດລົງ 31,64% ໝາຍຄວາມວ່າຂະໜາດຂອງທຶນທີ່ແຈ້ງຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດປີ 2019 ມີມູນຄ່າໜ້ອຍກວ່າມູນຄ່າໃນໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ; 2). ການຄ້າຂ້າມແດນສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງກົນໄກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພາກທຸລະກິດ ແລະ ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ. ປີ 2019 ແມ່ນຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 76 ຈາກອັນດັບ 124 ໃນປີ 2018.

ວຽກງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ 15/ນຍ, ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດ ໄມ້; ໃນປີ 2019 ສາມາດປັບປຸງໄດ້ ຈໍານວນ 7 ໂຮງງານ ໂດຍສຸມໃສ່ປັບປຸງມາດຖານໂຮງງານ ແລະ ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ໂດຍເອົາໂຮງງານຈໍານວນໜຶ່ງປັບປຸງລະບົບອາຄານໂຮງງານ, ຂະບວນການຜະລິດໃຫ້ເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້, ນໍາເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າມານໍາໃຊ້ຢູ່ໃນໂຮງງານ, ປັບປຸງລະບົບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະນາໄມ, ນັບທັງການຄຸ້ມຄອງສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງງານ.

ສາມ: ແຜນງານການສ້າງຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ເພື່ອຮອງຮັບການແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ: ໂດຍການສຸມໃສ່ຍຸດທະສາດການພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກ 7 ຂົງເຂດນະໂຍບາຍ ເຊິ່ງມີການກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປ່ອຍສິນເຊື່ອຕາມລະບົບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດເອງ, ຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ກໍໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມເອົາໃຈໃສ່ໃນດ້ານການຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນເພີ່ມຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສ້າງເປັນກອງທຶນເພື່ອປ່ອຍສິນເຊື່ອຜ່ານທະນາຄານໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະກໍຄືຫົວໜ່ວຍ SMEs ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນໄດ້.

ເວັບໄຊທ໌ ລັດຖະບານ
ເວັບໄຊທ໌ແນະນຳ
ເພຈ໌ແນະນຳ