ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໝາກສາລີ

21

ໃຜທີ່ມັກກິນສາລີ ຄວນຮູ້ໄວ້ວ່ານອກຈາກຄວາມແຊບແລ້ວ ແລະ ສາມາດເຮັດເປັນຫຼາຍໆເມນູແລ້ວ ໝາກສາລີຍັງມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ຄື

1. ສາລີເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີທາດເຢັນ ຈຶ່ງຊ່ວຍປິ່ນປົວອາການດັບພິດຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
2. ຊ່ວຍສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງຂຶ້ນ

3. ຊ່ວຍລະງັບປະສາດ ຜ່ອນຄາຍຄວາມກັງວົນ, ບໍ່ສະບາຍໃຈ ແລະ ມີຄວາມທຸກໃນຈິດໃຈ
4. ກິ່ນຫອມຂອງສາລີ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຊົດຊື່ນ.
ໃຜທີ່ມັກກິນສາລີ ຮູ້ປະໂຫຍດນີ້ໄວ້ເລີຍເດີ ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈອີ່ຫຼີ.

( ຂໍ້ມູນຈາກ: ສາລະໜ້າຮູ້ )
[ ຮຽບຮຽງ: ເມລີ; ຮູບ: Google ]