ບຸກລະລິກແບບໃດ ທີ່ເໝາະກັບການຮຽນ ການໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ

206

ໃນປັດຈຸບັນນີ້ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີບຸກຄະລິກກະພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ແຕ່ລະຄົນກໍມີບຸກຄະລິກກະພາບການຮຽນ ຫຼື ການເຮັດວຽກຫຼາຍຮູບແບບຕ່າງກັນອອກໄປ. ຖ້າໃຜກໍາລັງຫຼົງໄຫຼໃນການເດີນທາງ, ມັກທ່ອງທ່ຽວໄປຍັງສະຖານທີ່ແປກໃໝ່, ສົນໃຈເຮັດວຽກກັບຜູ້ຄົນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ສາຂາການໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ກໍເປັນອີກສາຂາທີ່ເໝາະກັບນ້ອງໆ ເພາະສະນັ້ນ, ເຮົາມາເບິ່ງກັນດີກວ່າວ່າບຸກຄະລິກຂອງຄົນປະເພດໃດຈຶ່ງຈະເໝາະກັບການຮຽນ ແລະ ການເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ.

1. ຮັກໃນວຽກບໍລິການ ແລະ ມະນຸດສຳພັນດີ.

ເພາະວ່າການເຮັດວຽກໃນດ້ານນີ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນການທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ການໂຮງແຮມ ນ້ອງໆຕ້ອງໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ຄົນຫຼາກຫຼາຍ ການທີ່ເຮົາເປັນຄົນມີມະນຸດສຳພັນດີ ສາມາດເຂົ້າກັບທຸກຄົນໄດ້ ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງເຮົາລາບລື່ນ ແລະ ເປັນທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຍິ່ງຂຶ້ນໄປອີກ.

2. ມີຄວາມຄິດເປີດກວ້າງ, ກະຕືລືລົ້ນ, ພ້ອມຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ.

["]

ແນ່ນອນວ່າ ພື້ນຖານດ້ານນິດໄສທັດສະນະຄະຕິເປີດກວ້າງ, ພ້ອມຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ, ມີຄວາມສົນໃຈໃນວັດທະນະທຳທີ່ແຕກຕ່າງ ເປັນທັກສະທີ່ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນການຮຽນ ແລະ ການເຮັດວຽກທາງດ້ານບໍລິການທີ່ຕ້ອງພົບປະຜູ້ຄົນ ແລະ ວັດທະນະທຳໃໝ່ໆຢູ່ຕະຫຼອດເວລາເຊັ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ.

3. ມີຄວາມມັກ ແລະ ສົນໃຈດ້ານພາສາ.

ນ້ອງໆອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເກັ່ງພາສາຫຼາຍກໍໄດ້ ພຽງແຕ່ມີພື້ນຖານຄວາມສົນໃຈ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຮຽນຮູ້ ນ້ອງໆກໍສາມາດນຳເອົາທັກສະນີ້ມາພັດທະນາຕົນເອງໄດ້ເມື່ອເຂົ້າຮຽນນັ້ນເອງ.

4. ລະອຽດ, ຮອບຄອບ ແລະ ມີຄວາມອົດທົນສູງ.

ການຮຽນ ແລະ ການເຮັດວຽກໃນສາຍການບໍລິການ ຂາດບໍ່ໄດ້ເລີຍຄື: ຄວາມອົດທົນ ແລະ ຄວາມລະອຽດຮອບຄອບ ເຊິ່ງຖືເປັນໜຶ່ງຫົວໃຈຫຼັກສຳຄັນໃນວຽກນີ້ ເພາະນ້ອງຈະຕ້ອງໄດ້ພົບກັບຜູ້ຄົນຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ, ມາກໜ້າຫຼາຍຕາ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ນ້ອງເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງລາບລື່ນ, ບໍ່ວ່າຈະເຮັດວຽກບໍລິການຢູ່ເທິງເຮືອບິນ, ເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານອາຫານ, ພັດຕະຄານ, ໂຮງແຮມ ກໍລ້ວນຕ້ອງອາໄສ ຄວາມລະອຽດຮອບຄອບ ແລະ ຄວາມອົດທົນເປັນສິ່ງສຳຄັນ.

ພ້ອມແລ້ວບໍ່ທີ່ຈະຕັດສິນໃຈຮຽນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມຕອນນີ້ ເພາະເມື່ອມີການເປີດປະເທດອີກຄັ້ງບັນດາພາກສ່ວນທຸລະກິດຕ່າງໆ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆຈະຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຖ້າຫາກນ້ອງໆຄົນໃດມີຄວາມສົນໃຈການຮຽນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປໄດ້ທີ່ Facebook Page: “ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາ” ຫຼື www.thlaos.edu.la ເຊິ່ງຮວບຮວມບັນດາຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຮຽນ ແລະ ການເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມໃນລະດັບອາຊີວະສຶກສາຢູ່ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.