Slide
sonet-01
Tags ​ບຸກ​ລຸກ​ທຳ​ລາຍ​ປ່າ​ໄມ້

Tag: ​ບຸກ​ລຸກ​ທຳ​ລາຍ​ປ່າ​ໄມ້

ປ່າ​ໄມ້​ເຂດ​ຫວງ​ຫ້າມ​ເມືອງ​ທ່າ​ແຕງ​ຖືກ​ບຸກ​ລຸກ 115ກວ່າ​ເຮັກ​ຕາ

ໃນປີຜ່ານມາປ່າ​ໄມ້​ເຂດ​ຫວງ​ຫ້າມ​ໃນເມືອງ​ທ່າ​ແຕງຖືກ​ບຸກ​ລຸກ 115,96ເຮັກ​ຕາ ໃນ​ນີ້ ບຸກລຸກເຂດປ່າປ້ອງກັນຫວ້ຍໂລ(ພູທຶງ)ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດລວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດ15,1ເຮັກຕາ, ປ່າປ້ອງກັນຫົວນ້ຳເຊໂດນ( ປ່າປ້ອງກັນລະດັບແຂວງ) ເນື້້ອທີ່ປະມານ 8,96ເຮັກຕາ, ເຂດປ່າປ້ອງກັນແຫຼ່ງນ້ຳພູຈວມ( ປ່າປ້ອງກັນລະດັບຊາດ )ຖືກບຸກລຸກເນື່ອທີ່ປະມານ91,9ແຮັກຕາ.​ ຫ້ອງການກະ​ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງ ເຊກອງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການບຸກທຳລາຍຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃນຂອບເຂດເມືອງທ່າແຕງໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ມັງກອນ 2020, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ລົດແກ້ວ ເພັງພູນສະຫວັດ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read