Slider
Tags ໂຮງຮຽນ ພອນສະຫວັນ

Tag: ໂຮງຮຽນ ພອນສະຫວັນ

ໂຮງຮຽນ ພອນສະຫວັນ ສ້າງນັກຮຽນເກັ່ງຫຼາຍສິບຄົນ

ໂຄງການສອນບໍາລຸງນັກຮຽນເກັ່ງ ສົກຮຽນ 2018 - 2019 ຂອງໂຮງຮຽນ ພອນສະຫວັນ ແລະ ຊົນເຜົ່າກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ ( ຮພຊ ) ໄດ້ສ້າງນັກຮຽນເກັ່ງທີ່ສາມາດຍາດໄດ້ລາງວັນແຕ່ຂັ້ນເມືອງຈົນຮອດລະດັບຊາດຫຼາຍ 10 ຄົນ. ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2019 ໂຮງຮຽນ ພອນສະຫວັນ ແລະ ຊົນເຜົ່າກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ ( ຮພຊ...
- Advertisment -
Slider

Most Read