Slider
Tags ໂຮງຮຽນປະຖົມພາກລັດ

Tag: ໂຮງຮຽນປະຖົມພາກລັດ

ໂຮງຮຽນປະຖົມພາກລັດຫຼາຍແຫ່ງ ຈະຈັດງານວັນເດັກນ້ອຍສາກົນແບບລຽບງ່າຍ

ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ 1 ມິຖຸນາ ໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ ໃນແຕ່ລະປີເຮົາຈະເຫັນຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນ, ສູນການຄ້າ ຕະຫຼອດຮອດສວນອາຫານຕ່າງໆມັກຈະມີກິດຈະກຳເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີເວທີໄດ້ສະແດງຄວາມອາດສາມາດ ຂະນະທີ່ປີນີ້ບັນດາໂຮງຮຽນປະຖົມຕ່າງໆຂອງພາກລັດຈະຈັດວັນເດັກນ້ອຍສາກົນຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ມີ, ຫຼີກເວັ້ນການໃຊ້ງົບປະມານທີ່ສູງ, ຫວັງສ້າງຈິດສຳນຶກໃນການປູກໄມ້ໃຫ້ເປັນປ່າ ແລະ ການແບ່ງປັນນ້ຳໃຈກັນຫຼາຍກວ່າ. ທ່ານ ນາງ ບຸນທັນ ປຸນຍາວົງ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນສາທິດ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ການຈັດງານວັນເດັກນ້ອຍສາກົນຖືເປັນວັນສຳຄັນອີກວັນໜຶ່ງທີ່ສະແດງເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ເຊິ່ງປີນີ້ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນສາທິດ ຈະຈັດກິດຈະກຳສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກຕາມທີ່ເຄີຍຈັດໃນປີຜ່ານໆມາ ໂດຍປີນີ້ເຮົາຈະຈັດຂຶ້ນພ້ອມກັບວັນສະຫຼຸບການຮຽນຂອງສົກຮຽນ 2018...
- Advertisment -
Slider

Most Read