Slider
Tags ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ

Tag: ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ

ນະຄອນຫຼວງ ມີ ແຮງງານ 50 ພັນກວ່າຄົນເຮັດວຽກຢູ່ຕາມໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນເປັນສູນກາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ການສຶກສາ ລວມເຖິງບັນດາໂຮງງານການຜະລິດ ອີງຕາມສະຕິຖິໃນທ້າຍປີ 2019 ທົ່ວນະຄອນຫຼວງມີໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ 3.139 ແຫ່ງ ມີທຶນທັງໝົດ 4 ພັນຕື້ກວ່າກີບ, ມີຈໍານວນແຮງງານທັງໝົດ 53.374 ຄົນ ມີກໍາລັງແຮງມ້າ 171.986 HP. ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (...
- Advertisment -
Slider

Most Read