Slider
Tags ໂຮງງານຜະລິດອາຫານສັດພູຄຳໄດ້ໃບຮັບຮອງ ISO 9001:2015

Tag: ໂຮງງານຜະລິດອາຫານສັດພູຄຳໄດ້ໃບຮັບຮອງ ISO 9001:2015

ບໍລິສັດ ເອັສຈີເອັສ ລາວ ມອບໃບຮັບຮອງ ISO 9001:2015 ໃຫ້ໂຮງງານຜະລິດອາຫານສັດພູຄຳ

ໂຮງງານຜະລິດອາຫານສັດພູຄຳ ເປັນໜຶ່ງໃນເຄືອຂອງ ບໍລິສັດ ຊີ.ພີ ລາວ ຈໍາກັດ ໃຊ້ເວລາປີກວ່າໃນການຈັດລະບົບຂັ້ນຕອນການຜະລິດໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບົບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບທີ່ທົ່ວໂລກຍອມຮັບ ພາຍໃຕ້ການກວດສອບດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງ ບໍລິສັດ ເອັສຈີເອັສ ລາວ ( SGS Lao ) Sole Co.,Ltd. ຫຼ້າສຸດ, ໂຮງງານດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງລະບົບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ISO...
- Advertisment -
Slider

Most Read