Slider
Tags ໂລກລົມແດດ

Tag: ໂລກລົມແດດ

ພະຍາດລົມແດດກັບວິທີປ້ອງກັນໃນໄລຍະອາກາດຮ້ອນ

ໄລຍະນີ້ອາກາດຮ້ອນຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ພົບ “ ພະຍາດລົມແດດ ” ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ, ເຮົາມາຮູ້ຈັກກັບພະຍາດລົມແດດແມ່ນຫຍັງ, ມີສັນຍານເຕືອນແບບໃດແດ່ທີ່ຄວນສັງເກດ ແລະ ຈະສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດລົມແດດໄດ້ແນວໃດ?. ໂດຍປົກກະຕິຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາມີການຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງອຸນຫະພູມ ລະຫວ່າງ ຄວາມຮ້ອນຈາກຮ່າງກາຍ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ໂດຍອຸນຫະພູມຈະປ່ຽນແປງຢູ່ລະຫວ່າງ   36 - 37 ອົງສາ ຕະຫຼອດວັນ. ທັງນີ້, ການລະບາຍເຫື່ອຖືເປັນກົນໄກສຳຄັນໃນການຫຼຸດຄວາມຮ້ອນທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ. ພະຍາດລົມແດດເກີດຈາກຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນການຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ຄົງທີ່ ສົ່ງຜົນໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍສູງຂຶ້ນກວ່າປົກກະຕິເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຕ່າງໆ...
- Advertisment -
Slider

Most Read