Thursday, May 13, 2021
Slider
Tags ໂລກຄວນສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານອາຫານ

Tag: ໂລກຄວນສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານອາຫານ

ໂລກຄວນສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານອາຫານ

ນັກເສດຖະສາດ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ ບາງກຸ່ມເຕືອນປະເທດຕ່າງໆທົ່ວໂລກວ່າຕ້ອງສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍເລື່ອງການຜະລິດ ແລະ ບໍລິໂພກອາຫານບໍ່ດັ່ງນັ້ນສ່ຽງຈະເກີດເລື່ອງປະລິມານອາຫານ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ ຄວາມເດືອດຮ້ອນ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະຫງົບທາງສັງຄົມ. ປະໂຫຍດທາງສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ໄດ້ຈາກການປັບປ່ຽນວິທີການຜະລິດ ແລະ ບໍລິິໂພກອາຫານຈະຫຼາຍກວ່າເງິນທີ່ໃຊ້ລົງທຶນດ້ານນີ້ ຂໍໃຫ້ລັດຖະບານຕ່າງໆເພີ່ມການສະໜັບສະໜູນເລື່ອງກະສິກໍາຢ່າງຍືນຍົງ ເພາະປະລິມານຫຼຸດລົງພຽງໜ້ອຍດຽວອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອາຫານມີລາຄາແພງ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເດືອດຮ້ອນ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະຫງົບທາງສັງຄົມນໍາມາເຊິ່ງຄວາມອຶດຢາກ ແລະ ບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບ. ອາຫານຫຼັກ...
- Advertisment -
Slider

Most Read