Slider
Tags ໂພຊະນາການ

Tag: ໂພຊະນາການ

ຄຳມ່ວນຫາລື ວຽກງານໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນທີ່ສ່ຽງຂາດສານອາຫານ

ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ບໍລິໂພກໃຫ້ໄດ້ຕາມຫຼັກໂພຊະນາການ ແມ່ນໜຶ່ງວຽກງານທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງຄວນເອົາໃຈໃສ່ ເນື່ອງຈາກອາຫານເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງການມີສຸຂະພາບທີ່ດີ. ຖ້າປະຊາຊົນມີສຸຂະພາບດີແຂງແຮງກໍ່ໝາຍເຖິງວຽກງານການພັດທະນາປະເທດຊາດຈະດີຂຶ້ນໄປຕາມ. ສະນັ້ນ ເພື່ອວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2019 ຜ່ານມາ ທີ່ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບຜົນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໄຕມາດທີ 3 ແລະ ທິດທາງໄຕມາດທີ 4 ປີ 2019...

ສະຫະພາບເອີຣົບສະໜັບສະໜູນທຶນ 50 ລ້ານເອີໂຣ ແຜນງານປັບປຸງໂພຊະນາການຢູ່ລາວ

Lao National Radio, ໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ຮ່ວມກັນເປີດໂຄງການ ໃໝ່ ມູນຄ່າ 50 ລ້ານເອີໂຣ ຫລື 480 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງເປັນໂຄງການສະໜັບສະໜຸນຍຸດທະສາດດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ...
- Advertisment -
Slider

Most Read