Slider
Tags ໂຈະ ບໍລິການດ້ານການກິລາ-ກາຍະກໍາມວນຊົນ

Tag: ໂຈະ ບໍລິການດ້ານການກິລາ-ກາຍະກໍາມວນຊົນ

ແຂວງອຸດົມໄຊແຈ້ງໃຫ້ໂຈະ! ບໍລິການດ້ານການກິລາ-ກາຍະກໍາມວນຊົນ ທຸກປະເພດ

ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນ ເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວເປັນວົງກວ້າງ, ສືບຕໍ່ມີກໍລະນີຕິດເຊື້ອ ແລະ ເສຍຊີວິດເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຮຸນ ແຮງໃນໂລກ ແລະ ຢູ່ປະເທດລາວກໍໄດ້ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວແລ້ວ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບປະກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ພາຍໃນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ທາງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການໂຈະໃຫ້ບໍລິການດ້ານການກິລາ-ກາຍະກໍາມວນຊົນ...
- Advertisment -
Slider

Most Read