Slider
Tags ໂຈະສອບເສັງ

Tag: ໂຈະສອບເສັງ

ເປັນປີທີສອງຕິດຕໍ່ກັນທີ່ໂຈະເສັງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ

ການເສັງນັກຮຽນເກັ່ງນັບເປັນເປົ້້າໝາຍສູງສຸດຂອງຊີວິດນັກຮຽນຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຜ່ານ ບໍວ່າຜົນຈະອອກມາເປັນແນວໃດ ແຕ່ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງທຸກຄົນຢາກເປັນນັກຮຽນເກັ່ງ ຍິ່ງຜູ້ໃດໄດ້ມາຮອດເສັງລະດັບຊາດ ນັ້ນຄືທີ່ສຸດຂອງແຂວງ ເປັນຄວາມພາກພູມໃຈຂອງພໍ່ແມ່ທີ່ມີລູກຕັ້ງໃຈສືກສາຮ່ຳຮຽນ ແລະຄູອາຈານກໍ່ດີໃຈທີ່ສົ່ງຄວາມຮູ້ໄປແລ້ວໄດ້ປະສິດທິຜົນ ແຕ່ສອງປີມານີ້ນ້ອງຕ້ອງທຳໃຈເພາະບໍມີໂອກາດມາຮອດລະດັບຊາດອີກ ເນື່ອງຈາກບັນຫາການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ເຊິ່ງຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 367/ຫກ ລົງວັນທີ 2ກຸມພາ 2021 ລະບຸວ່າ: ຕາມແຜນບຸລິມະສິດແລ້ວໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-26 ມີນາ 2021 ຈະໄດ້ດຳເນີນການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດປະຈຳສົກຮຽນ 2020-2021 ແຕ່ເນື່ອງຈາກມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ກຳລັງລະບາດຢູ່ພາກພື້ນ...
- Advertisment -
Slider

Most Read