Slider
Tags ໂຄງການບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ

Tag: ໂຄງການບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກຽມເດີນໜ້າໂຄງການບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້, ບັນຫາຮ່ອງ, ຄອງນ້ຳຕ່າງໆມີເສດອາຫານ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອຍ້ອນຄວາມມັກງ່າຍຂອງບາງຄົນ ຄວາມເປີເປື້ອນຕາມແມ່ນ້ຳລຳຄອງອາດເປັນທີ່ມາຂອງພະຍາດຕ່າງໆຕາມລະດູເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນໄລຍະຍາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະເອົາໃຈໃສ່ດຳເນີນໂຄງການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນຢ່າງຈິງຈັງໃຫ້ໄປຕາມທິດ 6 ສ ຂອງນະຄອນຫຼວງວາງອອກໃຫ້ສຳເລັດ. ບໍລິສັດ ລາວໂປຼເຈັກ ຮ່ວມກັບ ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັດສໍາມະນາກ່ຽວກັບໂອກາດ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍຂອງການບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພາຍໃຕ້ໂຄງການບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂຶ້ນວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ...
- Advertisment -
Slider

Most Read