Slider
Tags ໂຄງການກອງທຶນວັດທະນະທໍາ

Tag: ໂຄງການກອງທຶນວັດທະນະທໍາ

ເປີດໃຫ້ສະໝັກແລ້ວໂຄງການກອງທຶນວັດທະນະທໍາ

ລັດຖະບານສະວິດ ມີນະໂຍບາຍໃນການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນລາວໃນການຜະລິດ ແລະ ກະຈາຍຜະລິດຕະພັນອອກສູ່ຕະຫຼາຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ຜ່ານໂຄງການກອງທຶນວັດທະນະທໍາ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ ວັດທະນະທໍາລາວ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນລາວ ” ໄລຍະໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນແຕ່ປີ 2017 - 2021 ໃນມູນຄ່າ 26 ລ້ານໂດລາ. ຫຼ້າສຸດ, ໃນວັນທີ 30 ກໍລະກົດຜ່ານມາ ຫ້ອງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຮ່ວມມືແຫ່ງປະເທດສະວິດ...
- Advertisment -
Slider

Most Read