Slider
Tags ແຮງງານລາວໃຫ້ມີສີມື ແລະ ທັກສະ

Tag: ແຮງງານລາວໃຫ້ມີສີມື ແລະ ທັກສະ

ຕ້ອງພັດທະນາແຮງງານລາວໃຫ້ມີສີມື ແລະ ທັກສະ ຮອງຮັບການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ

ການລະບາດຂອງໂຄວິດ - 19 ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຕໍ່ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ. ດັ່ງນັ້ນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ( ສຄສຊ ) ຈຶ່ງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະບາງມາດຕະການສຳລັບໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ. ໃນນັ້ນ, ຂໍ້ສະເໜີຕໍ່ດ້ານແຮງງານຄວນສ້າງ ແລະ...
- Advertisment -
Slider

Most Read