Slider
Tags ແອັບພີເຄຊັ້ນ

Tag: ແອັບພີເຄຊັ້ນ

ກຽມຕົວຊຳລະສະສາງຜ່ານ “ ອາລີເພ ” ໄດ້ໃນໄວໆນີ້

ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ໃນເຮັດທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ທັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການພົກພາເງິນສົດຈຳນວນຫຼາຍອອກໄປ ໃນທີ່ສາທາລະນະ ເພື່ອຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍສິ່ງຂອງຕ່າງໆ, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ສະຖາບັນການເງິນແຖວໜ້າຂອງລາວກຳລັງຈະນຳລະບົບດັ່ງກ່າວມາໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຊົມໃຊ້ ເຊິ່ງຈະມີການເປີດໂຕໃນໄວໆນີ້. ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການເຮັດທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນສະໄໝຫຼາຍຂຶ້ນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ຈະເປີດບໍລິການການຊຳລະເງິນດ້ວຍລະບົບໃໝ່ WeChat Pay ແລະ AliPay...
- Advertisment -
Slider

Most Read