Slider
Tags ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຫວງຊານ

Tag: ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຫວງຊານ

ເຊີນທ່ຽວຊົມສຳຜັດບັນຍາກາດ 4 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວເມືອງຫວງຊານ

ເມືອງຫວງຊານ (Huangshan), ແຂວງອ່ານຮຸ້ຍ (Anhui), ສປ ຈີນ ຈາກແຕ່ກ່ອນເປັນເມືອງທີ່ເຮັດກະສິກຳ, ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ຮັກສາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນປະຫວັດສາດ, ທຳມະຊາດ ຈົນສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍປີໜຶ່ງບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 3 ລ້ານຄົນ ຈົນເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການທ່ອງມີລາຍຮັບກວມເອົາເຄິ່ງໜຶ່ງ GDP ເມືອງ ເຊິ່ງມີທັງໝົດ ປະມານ 7...
- Advertisment -
Slider

Most Read