Slider
Tags ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວເມືອງຊູໂຈວ ແລະ ຫາງໂຈວ

Tag: ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວເມືອງຊູໂຈວ ແລະ ຫາງໂຈວ

5 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງເມືອງຊູໂຈວ ແລະ ຫາງໂຈວ

ເມືອງຊູໂຈວ, ແຂວງຈຽງຊູ ແລະ ເມືອງຫາງໂຈວ, ແຂວງເຈື້ອຈຽງ ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຈໍານວນຫຼາຍ ເຊິ່ງຜູ້ຂຽນໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າຢ້ຽມຊົມພຽງ 5 ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ໃນ 2 ເມືອງ ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທັດສະນະສຶກສາເກັບກຳຂໍ້ມູນ ເພື່ອໂຄສະນາສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ລາວ-ຈີນ 2019 ໂດຍມີດັ່ງລຸ່ມນີ້. 1 ສວນຈົ່ວເຈີ້ນຢວນ: ເປັນສວນຂອງເສດຖີສະໄໝເກົ່າ ອາຍຸກວ່າ 500 ປີ ໂດຍມີສາລານັ່ງຫຼິ້ນ 4...
- Advertisment -
Slider

Most Read