Slider
Tags ແມ່ບົວຢຶດໝັ້ນອາຊີບກະສິກຳຄອບຄົວ

Tag: ແມ່ບົວຢຶດໝັ້ນອາຊີບກະສິກຳຄອບຄົວ

ແມ່ບົວ ໝັ້ນທະວົງ ຢຶດອາຊີບເຮັດກະສິກຳລ້ຽງຄອບຄົວ

ກະສິກຳຖືເປັນອາຊີບຫຼັກ ແລະ ດັ້ງເດີມທີ່ຊ່ວຍລ້ຽງຊີບຂອງຄົນລາວເຮົາມາແຕ່ດົນນານ, ຫຼາຍທ່ານກໍອາດຈະເຄີຍເຮັດຜ່ານມາ. ແຕ່ວ່າການເຮັດອາຊີບດັ່ງກ່າວປັດຈຸບັນກໍມີໜ້ອຍຄົນທີ່ຈະຢຶດຖືເຮັດເປັນອາຊີບຫຼັກ. ຄໍລຳອາຊີບ - ວຽກງານ ວັນນີ້ຈະນຳສະເໜີຊີວິດຂອງ ແມ່ບົວ ໝັ້ນທະວົງ ທີ່ຢຶດຖືອາຊີບເຮັດກະສິກຳເປັນຫຼັກຊ່ວຍລ້ຽງຄອບຄົວ ແລະ ສາມາດສົ່ງລູກໆໃຫ້ຮຽນຈົບໃນລະດັບວິຊາຊີບໄດ້. ແມ່ບົວ ໝັ້ນທະວົງ ປະຊາຊົນບ້ານສິມມະໂນ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ສຳພາດກ່ຽວກັບຊີວິດການເຮັດກະສິກຳ ວ່າ: ຕົນເອງຖືເອົາການປູກຜັກເປັນອາຊີບຫຼັກໃນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວເມື່ອກ່ອນກໍມີແຕ່ເຮັດນາທຳມະດາ. ມາໄລຍະໜຶ່ງຕົນເອງແມ່ນໄດ້ຊອກຫາເຊົ່າດິນປູກຜັກ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນປູກແບບນ້ອຍກ່ອນແລ້ວກໍຄ່ອຍຂະຫຍາຍອອກຍ້ອນບໍ່ມີທຶນ ໂດຍທຳອິດເຮັດຮ່ວມກັນກັບໝູ່ອອກທຶນກັນແລ້ວກໍມາເຮັດ, ຫຼັງຈາກພໍໄດ້ແດ່ແລ້ວກໍໄດ້ແຍກກັນເຮັດຄົນລະສວນ. ມາຮອດປັດຈຸບັນກໍຍັງເຊົ່າດິນປູກຜັກຢູ່ປະມານ...
- Advertisment -
Slider

Most Read