Slider
Tags ແມງຫາງໜີບ

Tag: ແມງຫາງໜີບ

“ແມງຫາງໜີບ” ຜູ້ຊ່ວຍທີ່ດີ ຊາວກະສິກອນຄວນຮູ້ໄວ້

ຊາວກະສິກອນຫຼາຍທ່ານອາດຈະມັກປະສົບກັບບັນຫາສັດຕູພືດທີ່ເຂົ້າມາທຳລາຍພືດຜັກ ຜົນຜະລິດຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສາລີ ອ້ອຍ ໝາກໄມ້ ແລະພືດຜັກ ເຮັດໃຫ້ພືດຜົນນັ້ນບໍ່ງາມ ມີລາຄາຖືກ ຈົນເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນບາງທ່ານຕ້ອງຫັນໄປໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດຈາກສານເຄມີເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພືດຜັກນັ້ນງາມ ແລະໄດ້ລາຄາສູງຄົນຢາກຊື້. ແນ່ນອນການທີ່ຊາວກະສິກອນຫັນໄປເລືອກໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດກໍ່ຍ່ອມມີຜົນກະທົບຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ເຮັດໃຫ້ດິນທີ່ປູກພືດຜັກນັ້ນມີອາຍຸການປູກສັ້ນລົງເພາະສານເຄມີຈະເຮັດໃຫ້ດິນແຂງ ແລະບໍ່ສາມາດໃຊ້ປູກພືດຜັກໃຫ້ງາມອີກໄດ້ ລວມທັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ເພາະວ່າພືດຜັກນັ້ນມີສານເຄມີປົນເປື້ອນຕິດມາກັບຜັກ ຖ້າຜູ້ບໍລິໂພກບໍ່ລ້າງໃຫ້ສະອາດກໍ່ອາດຈະໄດ້ຮັບສານເຄມີເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ ແລະເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດໂລກຕ່າງໆຕາມມາ. ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ແອັດມິນເອົາຄວາມຮູ້ຄູ່ຊາວສວນບົດນີ້ມາຝາກ ຊາວກະສິກອນທີ່ປູກພືດຜັກອິນຊີຄວນມາຮູ້ຈັກກັບຄຸນປະໂຫຍດຂອງແມງຫາງໜີບກັນເລີຍ ແມງຫາງໜີບເປັນແມງສັດຕູພືດທຳມະຊາດທີ່ສາມາດກຳຈັດສັດຕູພືດຜັກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມງຫາງໜີບສີນ້ຳຕານ ທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໜອນທີ່ເຈາະລຳຕົ້ນສາລີ ສ່ວນແມງຫາງໜີບຂາວົງແຫວນ ແມ່ນຊ່ວຍຄວບຄຸມໜອນກໍອ້ອຍ. ແມງຫາງໜີບຍັງມີໜ້າທີ່ຍ່ອຍສະລາຍເສດພືດຜັກ ອີກທັງສາມາດຈັບກິນແມງສັດຕູພືດໄດ້ຕັ້ງແຕ່ໄລຍະໄຂ່...
- Advertisment -
Slider

Most Read