Slider
Tags ແພດໝໍນັບໝື່ນຄົນຮອງຮັບແຮງງານລາວ ທີ່ກັບຈາກຕ່າງປະເທດ

Tag: ແພດໝໍນັບໝື່ນຄົນຮອງຮັບແຮງງານລາວ ທີ່ກັບຈາກຕ່າງປະເທດ

ນຳໃຊ້ແພດໝໍ ແລະ ນັກສຶກສາການແພດ ນັບໝື່ນຄົນຮອງຮັບແຮງງານລາວ ທີ່ກັບຈາກຕ່າງປະເທດ

ເພື່ອຮອງຮັບການກວດ ແລະ ຄັດກອງ ແຮງງານລາວທີ່ກັບຈາກຕ່າງປະເທດ ເນື່ອງຈາກສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ທີ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນນັ້ນປະເທດໄທກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ມີການລະບາດເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່, ຍ້ອນແນວນັ້ນ ທາງການຈຶ່ງໄດ້ໃຊ້ຫຼາຍມາດຕະການເພື່ອຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງນີ້ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງແຮງງານຂອງລາວເຮົາທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທ ຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ພາກັນແຫ່ກັບຄືນສູ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ. ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກນໍາໃຊ້ພະນັກງານແພດໝໍ ແລະ ນັກສຶກສາການແພດນັບໝື່ນຄົນຮອງຮັບແຮງງານລາວທີ່ກັບຈາກຕ່າງປະເທດ ຈາກສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ທີ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້, ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຫຼາຍຄົນມີຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະຊີວິດ ແຮງງານລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດແມ່ນພາກັນຫຼັງ່ງໄຫຼກັບບ້ານ ໂດຍສະເພາະຢູ່ປະເທດໄທໃນສອງວັນມານີ້ແຮງງານລາວນັບພັນຄົນມາກອງກັນຢູ່ດ່ານຂົວມິດຕະພາບ...
- Advertisment -
Slider

Most Read