Thursday, May 13, 2021
Slider
Tags ແນະນຳພາສີ

Tag: ແນະນຳພາສີ

ແນະນຳໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດນໍາໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ

ກົມພາສີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ ( LNSW ) ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ 40 ບໍລິສັດທີ່ຈະນຳໃຊ້ລະບົບ ແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຈະສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ທຸກວຽກງານການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ. ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ ເປັນການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງກະຊວງການເງິນ ແລະ ບໍລິສັດ ບີແວັກລາວ ຈຳກັດ ( ຜູ້ດຽວ )...
- Advertisment -
Slider

Most Read