Slider
Tags ແນວພັນພືດ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດກະສິກໍາ

Tag: ແນວພັນພືດ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດກະສິກໍາ

ປະຊາຊົນເມືອງເລົ່າງາມ ໄດ້ຮັບແນວພັນພືດ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດກະສິກໍາ

ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງເລົ່າງາມ ຮ່ວມກັບໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີໄດ້ຈັດພິທີມອບ - ຮັບແນວພັນພືດ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດກະສິກໍາໃນອາທິດຜ່ານມາຢູ່ບ້ານນາໝີ, ບ້ານຄໍາທອງ ແລະ ບ້ານຂະໜວນ ເມືອງເລົ່າງາມ ແຂວງສາລະວັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຄໍາຜັນ ແກ້ວອຸດົມ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້...
- Advertisment -
Slider

Most Read