Slider
Tags ແຈ້ງ!! ຈະໂຈະຮັບຄໍາຮ້ອງ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ

Tag: ແຈ້ງ!! ຈະໂຈະຮັບຄໍາຮ້ອງ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ

ທຫລແຈ້ງ!! ສືບຕໍ່ໂຈະຮັບຄໍາຮ້ອງ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ(ທຫລ) ສືບຕໍ່ໂຈະການຮັບເອກະສານຄໍາຮ້ອງ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດ ດໍາເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການອອກມາປ່ຽນແທນ.   ເປັນພຽງພາບປະກອບຂ່າວ ອີງຕາມແຈ້ງການໂຈະຊົ່ວຄາວ ການຮັບເອກະສານຄຳຮ້ອງ ແລະ ການອອກອະນຸຍາດໃບດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ສະບັບເລກທີ 804/ກນງ ລົງວັນທີ 22 ສິງຫາ 2017. ດັ່ງນັ້ນ, ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການ...
- Advertisment -
Slider

Most Read