Slider
Tags ແຈ້ງໃຫ້ເປີດການຮຽນການສອນປໍ5

Tag: ແຈ້ງໃຫ້ເປີດການຮຽນການສອນປໍ5

ສສກແຈ້ງ! ໃຫ້ກະກຽມເປີດການຮຽນການສອນຄືນ ຊັ້ນປ.5, ມ.4 ແລະ ມ.7 ສ່ວນຊັ້ນອື່ນໆໃຫ້ສືບຕໍ່ໂຈະໄປກ່ອນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 443 /ສສກ ລົງວັນທີ 04 ພຶດສະພາ 2020 ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍແຈ້ງການຂອງສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບ ເລກທີ 524/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 2020 ຂອງຂະແຫນງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ກະກຽມເປີດການຮຽນ-ການສອນໃນໂຮງຮຽນຄືນສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ...
- Advertisment -
Slider

Most Read