Slide
sonet-01
Tags ແຈ້ງ!ລູກຫຼານຄົນໃດຈະເສັງເຂົ້າ ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນ ເລີ່ມຂາຍຄຳຮ້ອງມື້ອື່ນເປັນຕົ້ນໄປ

Tag: ແຈ້ງ!ລູກຫຼານຄົນໃດຈະເສັງເຂົ້າ ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນ ເລີ່ມຂາຍຄຳຮ້ອງມື້ອື່ນເປັນຕົ້ນໄປ

ແຈ້ງ!ລູກຫຼານຄົນໃດຈະເສັງເຂົ້າ ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນ ເລີ່ມຂາຍຄຳຮ້ອງມື້ອື່ນເປັນຕົ້ນໄປ

ໂຮງຮຽນ ພອນສະຫວັນ ແລະ ຊົນເຜົ່າກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ ຖືວ່າເປັນໂຮງຮຽນລະດັບຕົ້ນໆຂອງປະເທດ ທີ່ມີຮາກຖານນອນຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ຂຶ້ນຊື່ວ່າ ເປັນໂຮງຮຽນທີ່ມີນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບປະເທດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງວັດແທກຈາກ ຕົວເລກການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດໃນແຕ່ລະປີ ແຕ່ຜູ້ຈະໄດ້ເຂົ້າໄປໃນນັ້ນຕ້ອງເສັງຜ່ານໃຫ້ໄດ້ຕາມເກນສາກ່ອນ. ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ລູກຫຼານທີ່ມີເປົ້າໝາຍຢາກເຂົ້າໄປຮຽນໃນໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວໃນສົກຮຽນ 2021-2022 ທາງໂຮງຮຽນໄດ້ແຈ້ງການອອກມາແລ້ວ ສະບັບເລກທີ 289/ຮພຊ, ລົງວັນທີ 4 ສິງຫາ 2021 ໂດຍຈະມີການຄັດເອົານັກຮຽນ ທີ່ຈົບປະຖົມຊັ້ນ ປໍ5...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read