Slider
Tags ແຈ້ງຍົກເລີກ ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອຸດທິຍານນໍ້າຕົກ

Tag: ແຈ້ງຍົກເລີກ ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອຸດທິຍານນໍ້າຕົກ

ເມືອງໂຂງ ແຈ້ງຍົກເລີກໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອຸດທິຍານນໍ້າຕົກ

ໂດຍອີງຕາມ ສັນຍາ ໂຄງການພັດທະນາ ເຂດພັດທະນາໃໝ່ ສີທັນດອນ ເມືອງໂຂງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຕາງໜ້າໂດຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກຜທ) ກັບ ບໍລິສັດ ລາວ ມະຫານາທີ່ສີທັນດອນ (ຮົງກົງ) muutu tin...
- Advertisment -
Slider

Most Read