Slider
Tags ແຈ້ງຂ່າວດີ! ໃຜມີບັນຫາສາຍຕາມາກວດ ແລະ ຜ່າຕັດຟຣີ ທີ່ອາດສະພັງທອງ

Tag: ແຈ້ງຂ່າວດີ! ໃຜມີບັນຫາສາຍຕາມາກວດ ແລະ ຜ່າຕັດຟຣີ ທີ່ອາດສະພັງທອງ

ແຈ້ງຂ່າວດີ! ໃຜມີບັນຫາສາຍຕາມາກວດ ແລະ ຜ່າຕັດຟຣີ ທີ່ອາດສະພັງທອງ

ແຈ້ງຂ່າວດີ ສຳລັບພີ່ນ້ອງຊາວແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງອາດສະພັງທອງ ແລະ ເຂດໃກ້ຄຽງທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບສາຍຕາ ສາມາດກວດພະຍາດຕາ ແລະ ຜ່າຕັດພະຍາດແກ່ນຕາຂຸ້ນໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ ຈາກທີມງານຊ່ຽວຊານຕາ ຂະແໜງຕາ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ໂຮງໝໍເມືອງ ອາດສະພັງທອງ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 14-15 ມິຖຸນາ 2019 ນີ້.     ເຊິ່ງແຈ້ການລະບຸວ່າ: ໃຫ້ບັນດານາຍບ້ານ ບ້ານຕ່າງໆ ພາຍໃນເມືອງອາດສະພັງທອງ ແຈ້ງລູກບ້ານຂອງຕົນ...
- Advertisment -
Slider

Most Read