Slider
Tags ແຈ້ງການໂຈະ ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດ

Tag: ແຈ້ງການໂຈະ ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດ

ແຈ້ງການ!! ໂຈະ ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດວາລະສານຈຳນວນ 36 ສະບັບ

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ອອກແຈ້ງການເຖິງ ບັນດາຫົວໜ້າ ບັນນາທິການ ວາລະສານ ເລື່ອງການໂຈະ ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດວາລະສານ ສະບັບເລກທີ 243/ທກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 9 ກັນຍາ 2020 ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍສື່ມວນຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 01/ສພຊ, ລົງວັນທີ 4...
- Advertisment -
Slider

Most Read