Slide
Slide
Tags ແຈ້ງການຄຳແນະນຳຈັດງານປະນາກິດສົບ

Tag: ແຈ້ງການຄຳແນະນຳຈັດງານປະນາກິດສົບ

ສາທາອອກຄຳແນະນຳ! ສຳລັບເຮືອນດີ ແລະ ງານຊາປະນາກິດສົບ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19

ເພື່ອປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 06/ນຍ ລົງວັນທີ 20 ມີນາ 2020 ວ່າ ດ້ວຍການເພີ່ມທະວີ ມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ກັນການລະບາດ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຄວາມກຽມພ້ອມຮອບດ້ານ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ຖືກກັບສະພາວະຄວາມເປັນຈິງ. ໃນສະພາບທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ...
- Advertisment -
Slide
Slide

Most Read