Slider
Tags ແຈ້ງການກະຊວງ ຮສສ

Tag: ແຈ້ງການກະຊວງ ຮສສ

ກະຊວງແຮງງານ ອອກຄໍາແນະນໍາປະຕິບັດເງິນອຸດໜູນແກ່ຜູ້ວ່າງງານສອງປະເພດ

ດີໃຈນຳຜູ້ປະກັນກຕົນ ໃນພາກວິສາຫະກິດ ແລະ ສະໝັກໃຈທີ່ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍອຸໜູນວ່າງງານຈາກອົງການປະກັນສັງຄົມ ເປັນການທົດແທນລາຍໄດ້ທີ່ເສຍໄປໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ອອກຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານການປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດອັກເສບປອດສາຍພັນໃໝ່ ໂຄວິດ-19 ພ້ອມອະທິບາຍລະອຽດເງື່ອນໄຂການໄດ້ຮັບສິດເງິນອຸດໜູນວ່າງງານ. ອີງຕາມ ຄຳແນະນຳ ຈາກອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 1302/ອປຊ ລົງວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2020...
- Advertisment -
Slider

Most Read