Slider
Tags ແຈ້ງການກະຊວງແຮງງານ

Tag: ແຈ້ງການກະຊວງແຮງງານ

ກະຊວງແຮງງານ ແຈ້ງບໍ່ໃຫ້ມີການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານກັບຜູ້ອອກແຮງງານໄລຍະໂຄວິດ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ອອກແຈ້ງການ ເຖິງບັນດາພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ, ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການດ້ານແຮງງານ ແລະ ນະໂຍບາຍການປະກັນສັງຄົມໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ໂດຍກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້ອອກແຈ້ງການເຖິງ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ...
- Advertisment -
Slider

Most Read