Slider
Tags ແຈ້ງການກະຊວງອຄ

Tag: ແຈ້ງການກະຊວງອຄ

ອີກ 100 ບໍລິສັດໃຫ້ເຂົ້າພົບເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດບໍ່ເກີນ 5 ທັນວາ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ, ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບໃໝ່ເລກທີ 401/ຈທວ.ກທຄວ.ອຄ ລົງວັນທີ 11 ຕຸລາ 2019 ເຖິງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລວມ 100 ບໍລິສັດທີ່ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດນໍາເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ (ທຄວ) ໃນເດືອນ ກຸມພາ 2019 ເຂົ້າພົບ...
- Advertisment -
Slider

Most Read