Slider
Tags ແຈ່ວ

Tag: ແຈ່ວ

ແຈ່ວໝາກເຫຼ່ນງ່າຍໆສະບາຍມື

ແຈ່ວໝາກເຫຼ່ນ ເປັນອາຫານຢ່າງໜຶ່ງທີ່ສາມາດກິນໄດ້ທຸກຄາບເຂົ້າ ເນື່ອງຈາກດ້ວຍລົດຊາດທີ່ສົ້ມນົວຈາກໝາກເຫຼ່ນ ສາມາດກິນຄູ່ກັບລາຍການອາຫານປະເພດຕ່າງໆ ໄດ້. ນອກຈາກນີ້, ຜັກລວກຍັງກິນຄູ່ກັບແຈ່ວໝາກເຫຼ່ນໄດ້ແຊບ ແລະ ລົງຕົວທີ່ສຸດ. ໃຜທີ່ຢາກຫຼຸດນ້ຳໜັກ ຫຼື ຮັກສຸຂະພາບ ແນະນຳວ່າແຈ່ວໝາກເຫຼ່ນຄວນມີໄວ້ໃນຄົວ ແລະ ຫຼຸດລາຍການອາຫານຢ່າງອື່ນ. ພ້ອມແລ້ວເຮົາໄປເບິ່ງສ່ວນປະກອບຂອງແຈ່ວໝາກເຫຼ່ນໄດ້ເລີຍ. ສ່ວນປະກອບ ແລະ ເຄື່ອງປຸງ: ໝາກເຫຼ່ນນ້ອຍ 25 ໜ່ວຍ ຫອມບົ່ວແດງ 2 ໜ່ວຍ ຫົວໃຫຍ່ ກະທຽມສົດ 10...
- Advertisment -
Slider

Most Read