Slider
Tags ແຂ່ງຂັນແຮງງານ

Tag: ແຂ່ງຂັນແຮງງານ

ລາວສະເໜີ 6 ສາຂາຊ່າງເຂົ້າແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານປີນີ້ທີ່ສິງກະໂປ

ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານເປັນການສົ່ງເສີມຜູ້ຮຽນວິຊາຊີບໃຫ້ມີຄວາມຊຳນານງານຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍອາໄສບົດຮຽນປະສົບການເຫຼົ່ານັ້ນມາຕໍ່ຍອດຊີວິດທຸລະກິດໃນພາຍພາກໜ້າ ເຊິ່ງຫຼາຍປີຜ່ານມາເຫັນວ່າລາວເຮົາສາມາດຍາດຜົນງານມາໄດ້ຢ່າງໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ ບາງຄັ້ງເຖິງບໍ່ໄດ້ອັນດັບໜຶ່ງແຕ່ກໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນຮູ້ວ່າຕົນຕ້ອງພັດທະນາຕື່ມໃນຈຸດໃດ. ເພື່ອເປັນການກະກຽມການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານອາຊຽນຄັ້ງທີ 13, ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2020ນີ້, ຄະນະຜູ້ແທນລາວ ເຊິ່ງນຳໂດຍ ທາ່ນ ສຸລິສັກ ສຸພັນທອງ ຮອງກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ(ຮສສ) ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ , ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າຮວ່ມ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1...
- Advertisment -
Slider

Most Read