Slider
Tags ແຂວງໄຊສົມບູນຈັດ2ກິດຈະກໍາ

Tag: ແຂວງໄຊສົມບູນຈັດ2ກິດຈະກໍາ

ທສວ ໃຫ້ທຶນ 30 ກວ່າລ້ານກີບ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ກິດຈະກຳຢູ່ແຂວງໄຊສົມບູນ

ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ( ທສວ ), ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນແກ່ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງລ້ອງແຈ້ງ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໃນມູນຄ່າ 30,04 ລ້ານກີບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ກິດຈະກຳ ໄດ້ແກ່: (1) ຈັດຝຶກອົບຮົມ “...
- Advertisment -
Slider

Most Read