Slider
Tags ແຂວງຄໍາມ່ວນ ກຽມພ້ອມເປີດຮຽນຄືນ

Tag: ແຂວງຄໍາມ່ວນ ກຽມພ້ອມເປີດຮຽນຄືນ

ແຂວງຄໍາມ່ວນ ກຽມພ້ອມເປີດຮຽນຄືນຈັດຫ້ອງຮຽນສູງສຸດບໍ່ເກີນ 30 ຄົນ

ທ່ານ ສີໄຮ ແກ້ວໄກຖິ່ນ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາແຂວງຄຳມ່ວນ ໃຫ້ສຳພາດກ່ຽວກັບການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ເປີດການຮຽນ - ການສອນ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ປິດການຮຽນ - ການສອນແຕ່ວັນທີ 19 ມີນາ 2020 ໂດຍອີງຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍຄືຄຳແນະນຳຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ທີ່ໄດ້ກຳນົດເປີດການຮຽນ - ການສອນໃນຊັ້ນສຸດທ້າຍຂອງສາຍສາມັນ ຄື: ຊັ້ນ...
- Advertisment -
Slider

Most Read