Slider
Tags ແກ້ບັນຫາອາການຜົມຫຼົ່ນຫຼັງເກີດລູກ

Tag: ແກ້ບັນຫາອາການຜົມຫຼົ່ນຫຼັງເກີດລູກ

ແກ້ບັນຫາອາການຜົມຫຼົ່ນຫຼັງເກີດລູກ

ໄລຍະຫຼັງເກີດແມ່ຫຼາຍໆທ່ານຈະປະສົບບັນຫາຜົມຫຼົ່ນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ເນື່ອງຈາກມີການປ່ຽນແປງຂອງຮໍໂມນ. ດັ່ງນັ້ນບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ ຫຼື ກັງວົນ ເພາະໂດຍທົ່ວໄປອາການຜົມຫຼົ່ນຈະເຊົາໄປເອງພາຍໃນ 6 - 12 ເດືອນ ໂດຍຈະມີຜົມເສັ້ນໃໝ່ຂຶ້ນມາແທນ, ແມ່ອາດຖືໂອກາດນີ້ໃນການປ່ຽນຊົງຜົມໃໝ່ ຫຼື ອາດຕັດຜົມສັ້ນ ເພາະເປັນຊົງທີ່ເບິ່ງແຍງງ່າຍເຮັດໃຫ້ແມ່ບໍ່ຕ້ອງຫວີຜົມເລື້ອຍໆ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດອາການຜົມຫຼົ່ນໄດ້ນໍາ. ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບເສັ້ນຜົມ ເພື່ອຫຼຸດບັນຫາຜົມຫຼົ່ນໃນໄລຍະຫຼັງເກີດ: ທໍາຄວາມສະອາດເສັ້ນຜົມ ແລະ ໜັງຫົວຄວນສະຜົມດ້ວຍຢາສະຫົວອ່ອນໆ ຮ່ວມກັບການນວດຫົວເປັນໄລຍະໃນຂະນະທີ່ສະຜົມ ເພື່ອໃຫ້ມີເລືອດມາລ້ຽງທີ່ຫົວຫຼາຍຂຶ້ນ. ຫຼີກລຽງການຫວີຜົມຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເພາະຮາກຜົມຂອງແມ່ຫຼັງເກີດຈະເກີດການສະຫຼາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າການສ້າງ ຈຶ່ງເກີດພາວະຜົມຫຼົ່ນ...
- Advertisment -
Slider

Most Read