Slider
Tags ເຮັດເຂົ້າໜົມຈາກເປືອກໝາກກ້ຽງ ຂອງຂວັນປີໃໝ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

Tag: ເຮັດເຂົ້າໜົມຈາກເປືອກໝາກກ້ຽງ ຂອງຂວັນປີໃໝ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ເຮັດເຂົ້າໜົມຈາກເປືອກໝາກກ້ຽງ ຂອງຂວັນປີໃໝ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ຈາກເປືອກໝາກກ້ຽງກາຍມາເປັນເຂົ້າໜົມເປັນຂອງຂວັນໃນປີໃໝ່ ເບິ່ງແລ້ວອາດຈະບໍ່ມີລາຄາ ແຕ່ສິ່ງທີ່ໄດ້ອາດຈະມີຄ່າຫຼາຍກວ່າກະຕ່າເຄື່ອງດື່ມທີ່ຄິດວ່າບຳລຸງສຸຂະພາບກໍໄດ້ ເພາະເປັນການເຮັດດ້ວຍໃຈໃຫ້ກັບຄົນພິເສດ, ຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼື ເດັກນ້ອຍກິນໄດ້ແຖມມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ໝັ້ນໃຈວ່າສະອາດປອດໄພ. ສ່ວນປະສົມ: ໝາກກ້ຽງ 6 - 8 ໜ່ວຍ, ນ້ຳຕານ 3 ຖ້ວຍນ້ອຍ, ນ້ຳສະອາດ 1 ຖ້ວຍໃຫຍ່, ນ້ຳຕານ 1/2 ຖ້ວຍນ້ອຍ (...
- Advertisment -
Slider

Most Read